Άσκηση αγωγών για τη διεκδίκηση των αναδρομικών περικοπών των μισθών δυνάμει του ν.4307/2014 - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

8.12.16

Άσκηση αγωγών για τη διεκδίκηση των αναδρομικών περικοπών των μισθών δυνάμει του ν.4307/2014

Με την υπ’ αριθμ. 1126/2016 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που εκδόθηκε κατόπιν της ασκηθείσης από την Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ αίτηση ακύρωσης, κρίθηκε ότι ο Ν.4307/2014 για την καταβολή του 50% των δικαιούμενων αναδρομικών αποδοχών των Στελεχών του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ είναι αντισυνταγματικός.
Εμμένουμε αταλάντευτα στην άμεση συμμόρφωση της Ελληνικής Πολιτείας με νομική αποτύπωση της απόφασης του ΣτΕ, αφού μόνο με αυτό τον τρόπο διασφαλίζονται ξεκάθαρα οι αξιώσεις μας. 
Δεδομένου ωστόσο ότι το κράτος μέχρι σήμερα δεν έχει συμμορφωθεί και αρνείται να αναλάβει τις νομικές του υποχρεώσεις απέναντί μας και για όσο δεν επιτυγχάνεται η πλήρης συμμόρφωσή του, τα εν ενεργεία Στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δικαιούμαστε τη διεκδίκηση των περικοπτόμενων αυτών ποσών, μόνο μέσω της κατάθεσης σχετικής αγωγής στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο.
Σε διαφορετική περίπτωση ελλοχεύει ο κίνδυνος να απολέσουμε μέρος όσων μας οφείλονται.
Θέσαμε τα παραπάνω στη Νομικό Σύμβουλο της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. κα Καρανίσα Αναστασία, η οποία συνιστά στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία επιθυμούν να διασφαλιστούν έναντι τυχόν περαιτέρω παράνομης ενέργειας ή παράλειψης του Δημοσίου, την άσκηση αγωγής ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου.
Η κατάθεση της αγωγής θα πρέπει να λάβει χώρα μέχρι την 31-12-2016, καθόσον μετά την ημερομηνία αυτή εκκινεί η παραγραφή των αξιώσεων αυτών.
Το γραφείο της κας Καρανίσα Αναστασίας αναλαμβάνει τη διαδικασία άσκησης της αγωγής με τη μορφή ομαδικού δικογράφου με κόστος κατάθεσης το ποσό των 20 € για κάθε Στέλεχος. Σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της υπόθεσης η αμοιβή του γραφείου θα ανέρχεται στο ποσοστό 5% πλέον ΦΠΑ επί του καθαρού εισπρακτέου ποσού.
Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν τη συνεργασία με το γραφείο της κας Καρανίσα Αναστασίας για την διεκδίκηση επιστροφής του ποσού μειώσεως των μηνιαίων μισθολογικών απολαβών τους, θα χρειαστεί να της αποστείλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
  1. Το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
  2. Φωτοτυπικό αντίγραφο των μηνιαίων φύλλων μισθοδοσίας του ενδιαφερομένου από 1-8-2014 μέχρι και σήμερα.
  3. Τη συνημμένη εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής (ΚΕΠ, Α.Τ ή οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία).
Η καταβολή του ποσού δύναται να γίνει:
Στην Τράπεζα Πειραιώς στον υπ’ αριθμ: 5182-049942-001 λογαριασμό, ΙΒΑΝ: GR 140172182000 5182 049942 001, όνομα δικαιούχου Αναστασία Καρανίσα με υποχρεωτική αναγραφή του ονόματος του καταθέτη.
Στοιχεία επικοινωνίας: info@karanisa.gr, τηλ.: 2103800628
Σημειώνουμε ότι, μπορείτε να ενημερωθείτε και να κινηθείτε με νομικούς της επιλογής σας.
Ακολουθούν τα σχετικά έντυπα 
Πηγη : Νέα Πλεύση