Επιστολή μελών ΔΣ ΠΟΕΠΛΣ στον Κ. ΥΝΑΝΠ για το Σ/Ν - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

16.1.17

Επιστολή μελών ΔΣ ΠΟΕΠΛΣ στον Κ. ΥΝΑΝΠ για το Σ/Ν

Προς Αξιότιμο κ. ΥΝΑΝΠ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ Π.

Κύριε υπουργέ ,αισθανόμαστε την αδήριτη ανάγκη να παρέμβουμε με την παρούσα επιστολή μας σχετικά με το νομοσχέδιο που πρόκειται να κατατεθεί και αφορά το σύνολο των στελεχών του ΛΣ.
θεωρούμε ότι ένα τόσο σοβαρό σ/ν Θα πρέπει να έχει ως  προτεραιότητα τον άνθρωπο λιμενικό και τα κοινωνικά κριτήρια και έπειτα τις ανάγκες της υπηρεσίας .
Ως εκ τούτου αιτούμαστε  την αφαίρεση από το σ/ν κάθε διάταξης που αφορά τον κώδικα μεταθέσεων του προσωπικού του ΛΣ και την τροποποίηση του υπάρχοντος ΠΔ μεταθέσεων .
Σε ότι αφορά το σ/ν και μετά από μια πρώτη επεξεργασία του , ζητάμε :
 -Την αντικατάσταση της παραγράφου 1του άρθρου 28  καθώς η εφαρμογή  5 έτων από 8,  που ισχύουν σήμερα ,παραμονής στον τόπο επιλογής των συναδέλφων στερείται κάθε λειτουργικής λογικής καθώς κάθε  5 έτη οι συνάδελφοι και οι οικογένειές  τούς να μετακινούνται τη στιγμή που ο εργασιακός μας βίος αυξήθηκε βίαια από 25 ετή στα 40 ετη .
-Οι μεταθέσεις στα λιμενικά τμήματα θα πρέπει να εκδίδονται από το Συμβούλιο μεταθέσεων και όχι από τούς προϊσταμένους των λιμενικών αρχών. Επιπροσθέτως τα λιμενικά τμήματα που υπάγονται σε κεντρικές υπηρεσίες πρέπει να λογίζονται ως ξεχωριστές μεταθέσεις όταν απέχουν πάνω  από 50 χιλιόμετρα.
-Στο άρθρο 25 παράγραφος 5  αιτούμαστε την απαλοιφή του διότι δεν είναι δυνατόν στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι να μην μετατίθενται παρά μόνο κατόπιν πρότερης αναφοράς τούς και στο άρθρο 5 να δίνεται η δυνατότητα να μετατίθενται εντός της ΠΕΔΙΛΣ.
-Στο άρθρο 27 παράγραφος 1 αναφέρεται ότι η απόσπαση επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών μετά από γνώμη του Συμβουλίου μεταθέσεων .
Ποια είναι τα σοβαρά και επείγοντα και ποιος ο λόγος  σύγκλησης  Συμβουλίου όταν θεωρούνται επείγοντα.  
Επιπλέον στο ίδιο άρθρο παράγραφος 2 αναφέρεται αίολα η φράση  «προσωπικοί λόγοι» η οποία τυγχάνει περαιτέρω διευκρινήσεων  .
-Στο άρθρο 28 δεν αναφέρονται ποιοί θα συγκροτούν τα συμβούλια μεταθέσεων και ποια η λειτουργία τους.
-Επίσης κρίνουμε επιβεβλημένο να αναφερθούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής τού άρθρου 25 δηλαδή των μεταθέσεων και προσφυγών και γενικά όλων των κριτηρίων για τα άρθρα που αφορούν τα στελέχη του ΛΣ.
Κύριε υπουργέ είναι γνωστό στους παροικούντες της Ιερουσαλήμ οι αγνές προθέσεις σας και η ευαισθησία που έχετε επιδείξει σε όποια θέση ευθύνης έχετε αναλάβει σε όλη την πολιτική σας διαδρομή.
Το εν λόγω σχέδιο νόμου περιέχει άρθρα που αφορούν χιλιάδες στελέχη του ΛΣ και επειδή το προεδρείο της ΠΟΕΠΛΣ  δεν τυγχάνει  καθολικής αποδοχής από το Διοικητικό Συμβούλιο της αλλά και από πολλές πρωτοβάθμιες ενώσεις φρονούμε ότι το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου το οποίο ποτέ δεν περιήλθε εις γνώση μας από το προεδρείο της ΠΟΕΠΛΣ οπότε και δεν έχουμε τοποθετηθεί σχετικά   , θα πρέπει να το δώσετε σε διαβούλευση θέτοντας χρονικό περιθώριο ικανό ετσι ώστε να πραγματοποιηθεί  Γενικό Συμβούλιο, να λάβουν γνώση όλοι οι  συνδικαλιστές ,οι αντιπρόσωποι και οι 18 Ενώσεις της ΠΟΕΠΛΣ  και να παραθέσουμε τις προτάσεις μάς στην διάθεση σας διαμορφώνοντας μαζί ένα καλύτερο και πιο δίκαιο μέλλον για τα στελέχη και τις οικογένειες τους.

Με Εκτίμηση  τα μέλη του ΔΣ ΠΟΕΠΛΣ

1.     ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.
2.     ΖΗΣΙΔΗΣ Α.
3.     ΜΠΑΤΣΟΜΙΤΗΣ Μ.
4.     ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ ΑΘ.
5.     ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ Χ. 
6.     ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Χ.