Παρέμβαση ΠΕΑΛΣ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

25.1.17

Παρέμβαση ΠΕΑΛΣ

Σύναψη σύμβασης για την ελεύθερη μετακίνηση των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας ΟΑΣΑ.

ΠΡΟΣ: 
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή

Κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια του προφορικού αιτήματός μας αναφορικά με το ζήτημα της ελεύθερης μετακίνησης των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας ΟΑΣΑ, επανερχόμαστε καθώς όπως είναι γνωστό, ενόψει και της ενεργοποίησης του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, καταργείται πλέον η μετακίνηση με πλήρη ή μειωμένη απαλλαγή κομίστρου, με την χρήση οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, πιστοποιητικού ή ταυτότητας, πλην της κάρτας ελεύθερης μετακίνησης που χορηγείται από τον ίδιο τον Οργανισμό.

Δεδομένου ότι σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. Α-59909/4404/18-01-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση, (ΦΕΚ 126 Β΄/28-01-2016) τα στελέχη Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ. είναι δικαιούχοι ελεύθερης μετακίνησης στα προαναφερθέντα συγκοινωνιακά μέσα, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας, μοναδική προϋπόθεση για την απόκτηση της εν λόγω κάρτας, είναι η σύναψη σύμβασης μεταξύ των αρμόδιων φορέων. Συγκεκριμένα το άρθρο 18 του ν. 4337/15 δεσμευτικά υποχρέωνε τον ΟΑΣΑ να μην επιτρέπει από 1η Ιανουαρίου 2016 (έχει δοθεί παράταση που λήγει το αμέσως προσεχές διάστημα) και στο εξής καμία μετακίνηση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, αν προηγουμένως δεν έχει υπογραφεί σύμβαση και δεν έχει καταβληθεί το αντίστοιχο  ποσό για τις μετακινήσεις, από τα αρμόδια Υπουργεία. 

Ως εκ τούτου σας καλούμε για την επίσπευση των διαδικασιών υπογραφής της σχετικής σύμβασης και την κατά συνέπεια άμεση καταβολή του αντιτίμου προκειμένου στη συνέχεια δοθούν και οι κάρτες ελεύθερης επιβίβασης στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Σε διαφορετική περίπτωση και έως ότου συμβεί αυτό, παρακαλούμε για την έγκαιρη παρέμβασή σας για την παράταση της μετακίνησης των στελεχών με το ισχύον καθεστώς. 

Για το Δ.Σ.
          Ο Πρόεδρος                 Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος Σαϊτάκης              Σπυρίδων Πασσάκος