Ανάγκη για αιμοπετάλια - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

3.2.17

Ανάγκη για αιμοπετάλια

Ο μικρός Μιχαήλος Κυριάκος του Κωνσταντίνου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ελπίδα στο Ογκολογικό τμήμα και έχει ανάγκη αιμοπεταλίων. Πληροφορίες στο Αγλαΐα Κυριακού 2132009325 - 27 .

Μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε το μικρο μας φίλο . Λίγα λεπτά μόνο από τον χρόνο μας  χρειάζονται.