Βόμβα στην ΠΑΤΡΑ. Παύση του Δ.Σ. ζητάνε τα μέλη της ΕΠΛΣ ΝΔΕ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

22.4.17

Βόμβα στην ΠΑΤΡΑ. Παύση του Δ.Σ. ζητάνε τα μέλη της ΕΠΛΣ ΝΔΕ

Συναδέλφισες, συνάδελφοι
Σήμερα 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 κατατέθηκε Αίτηση  από το 1/10 των οικονομικά ταχτοποιημένων  μελών της ΕΠΛΣ ΝΔΕ (σύμφωνα με την κατάσταση Απριλίου 2017) για σύγκληση  Έκτακτη Γενική Συνέλευση προς το Δ.Σ της ΕΠΛΣ ΝΔΕ σύμφωνα με το άρθρο 09 του καταστατικού μας. Το Αίτημα μας έγινε δεκτό και παρελήφθη νομότυπα από τονκατά δήλωση του Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα. Συναδέλφισες, συνάδελφοι
Οι λόγοι που μας οδήγησαν σε αίτηση για  σύγκληση  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  περιγράφονται στο επισυναπτόμενο κείμενο.
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΛΣ ΝΔΕ    
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Όλοι εμείς οι υπογράφοντες το παρόν έγγραφο και στις δυο σελίδες του, μέλη της ΕΠΛΣ ΝΔΕ ζητάμε εντός τριάντα (30) ημερών το αργότερο, όπως ορίζει το άρθρο 09 του καταστατικού μας, την σύγκλιση Έκτακτη Γενική Συνέλευση εν συντομία Ε.Γ.Σ με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την ψήφιση με μυστική ψηφοφορία: «Την παύση η΄ μη (Ναι η ΟΧΙ) όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απόδοση στο ταμείο της Ένωσης, των χρημάτων,  που έχουν πληρώσει  με πρωτοβουλία τους, στους νομικούς συμβούλους τους, και είναι πάνω από τα 550 € που επιδικάστηκαν στα προσωρινά ασφαλιστικά». Ζητάμε την παύση όλου του Δ.Σ για τους εξής σπουδαίους λόγους α) για τον αυθαίρετο και αντικαταστατικό αποκλεισμό μεγάλου αριθμού μελών της Ένωσής μας από τα προνόμια αυτής β) την μη ενημέρωση μας ως προς την νόμιμη εκπροσώπηση της Ένωσης όταν κατατεθήκαν τα ασφαλιστικά  στα δικαστήρια στις 23/09/2016 (με αριθμό κατάθεσης 816/23-9-2016) και στις 04/10/2016 (με αριθμό κατάθεσης 885/04-10-2016).  γ) την μη ενημέρωση μας ως προς τον Οικονομικό και Διοικητικό Απολογισμό του προηγούμενου ΔΣ που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, και δ) την υπέρογκη χρέωση του Ταμείου της Ένωσης για την παρέλαση των «νομικών συμβούλων», με ποσό μεγαλύτερο από τα  πραγματικά δικαστικά έξοδα που είναι 550 ευρώ, σύμφωνα με αποφάσεις των δικαστηρίων (αρ. αποφ. 917/16 /300€, & αρ. αποφ. 290/17/250€  για τα οποία έχετε ενημερωθεί και έχουν καταβληθεί από τις 17-03-2017 υπέρ της Ένωσης. Σε περίπτωση που υπερψηφιστεί η πρόταση μομφής, η  Ε.Γ.Σ θα καθορίσει  α) Ημερομηνία για διεξαγωγή εκλογών σε όλα τα όργανα της  Ένωσης (Δ.Σ- Ε.Ε- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΕΠΛΣ) β) Ψηφοφορία για εκλογή εφορευτικής επιτροπής διενέργειας εκλογών γ) Καθορισμός των διαδικασιών διενέργειας των εκλογών.  Σε περίπτωση  μη απαρτίας  στην πρώτη συνεδρίαση της  Ε.Γ.Σ με το 1/3 η΄ στην  δεύτερη με το 1/4 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών η οριστική τρίτη συνεδρίαση να διεξαχθει εντος τριάντα (30) ημερών το αργότερο ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00 μ.μ. μόνο στην έδρα της Ένωσης  και συγκεκριμένα στην αίθουσα εκδηλώσεων  Ο.Λ.Π.Α  Α.Ε (Νότιος νέος Λιμένας) προκειμένου να υπάρξει η μεγαλύτερη το δυνατόν προσέλευση των μελών, όπως έγινε και στην Ε.Γ.Σ  στις 18/09/16.
Πάτρα 20   /04   / 2017
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΛΣ ΝΔΕ
Πηγη : hcgunion.gr