ΠΟΕΠΛΣ προς Διοίκηση . Γιατί δεν εφαρμόζεται ο υπολογισμός της στρατιωτικής θητείας ? - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

14.3.18

ΠΟΕΠΛΣ προς Διοίκηση . Γιατί δεν εφαρμόζεται ο υπολογισμός της στρατιωτικής θητείας ?

Προς: 1. ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛΑΚΤ/Γρ. κ.ΔΚΔ’ Υποναυάρχου ΛΣ Σεφεριάδη Γεώργιου                                                                                              
             2. ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΔΠ
Κοιν: ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛΑΚΤ/Γρ κ. Αρχηγού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Αντιναυάρχου ΛΣ Ράπτη Σταμάτιου

Θέμα: «Εφαρμογή διάταξης ν.4504/17 για τον «Υπολογισμό στρατιωτικής θητείας για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό»»
              
Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 65 «Υπολογισμός στρατιωτικής θητείας για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό» του Ν. 4504/2017.
Επίσης θα θέλαμε να μας γνωστοποιήσετε εάν τα στελέχη που τυγχάνουν εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης είναι το σύνολο ή όχι των προερχομένων από Σχολή Λ/Φ και ΣΔΥΛΣ που είχαν ως προσόν κατάταξης την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων.