ΕΟΠΑΛΣ : Προσφορά κινητής και σταθερής τηλεφωνίας . - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

18.4.18

ΕΟΠΑΛΣ : Προσφορά κινητής και σταθερής τηλεφωνίας .

Η ΕΟΠΑΛΣ   σε συνεργασία με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας HRS Mobile, διασφάλισε το παρακάτω οικονομικότερο συνδυαστικό πρόγραμμα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, με πάγιο μόνο 30,74€ ανά μήνα. 

Επίσης η εταιρεία θα διαθέτει στα μέλη μία σειρά οικονομικών προγραμμάτων κινητής και άλλων υπηρεσιών προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε μέλους.

Ρεύμαη HRS Mobile σε συνεργασία με την κοινών συμφερόντων εταιρεία Volton Ελληνική Ενεργειακή παρέχουν για τους λιμενικούς προνομιακές τιμές στην χρέωση ενέργειας (0,07639€/KWh) και νυχτερινό (0,05619€/KWh) για το σπίτι. 

Οι προσφορές θα δίδονται μέσω του εκπροσώπου της εταιρείας  Λάζαρο Παπαλουκά , και όχι μέσω καταστημάτων Vodafone και Volton.

Όλα τα μέλη να χρησιμοποιούν κατά την επικοινωνία τους με τον εκπρόσωπο της εταιρείας τον μοναδικό κωδικό προσφοράς 0108.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Λάζαρος Παπαλουκάς
Account Manager
H.R.SMobile - Volton
Σκουζέ 14 ,  τκ 18536  Πειραιάς
Κιν.: +30 6946314980     Σταθ.  : +30 2104184126-127
Fax  : +30 2133333294     mail : Lpapaloukas@hrsmobile.gr