Η Ομοσπονδία ενωμένη για «καθαρή λύση» στο άρθρο 65 του ν. 4504/17 - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

31.5.18

Η Ομοσπονδία ενωμένη για «καθαρή λύση» στο άρθρο 65 του ν. 4504/17

Πραγματοποιήθηκε σήμερα ευρεία συνάντηση με επικεφαλής τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κουρουμπλή Παναγιώτη και την διευρυμένη συμμετοχή της ΠΟΕΠΛΣ.
Η συνάντηση έγινε με πρωτοβουλία μας ενόψει των εργασιών του 21ου Τακτικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας.
Συζητήθηκαν εκτενώς θέματα που αφορούν τα στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και ειδικότερα:
  1. Η εκκρεμότητα της εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 65 του ν. 4504/17 για τον υπολογισμό της στρατιωτικής θητείας δεδομένου της κοινής θέσης για άμεση εφαρμογή. Αφού συζητήθηκαν όλες οι παράμετροι και διατυπώθηκαν όλες οι ενστάσεις καταλήξαμε από κοινού στο συμπέρασμα της «καθαρής λύσης» με διάταξη νόμου – τροπολογία που θα παρακάμπτει την γραφειοκρατία, για την καθολική εφαρμογή της διάταξης σε όλα τα στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ προερχόμενα από τη Σχολή Λ/Φ και Σχολή ΔΥΛΣ με προσόν κατάταξης το ανωτέρω.
  2. Αναμένεται εντός των επόμενων ημερών η διαβίβαση από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο γραφείο κ. ΥΝΑΝΠ σχέδιο ΠΔ για τις μεταθέσεις – αποσπάσεις – τοποθετήσεις για το οποίο, με απόφαση του κ. Υπουργού, θα συσταθεί ομάδα εργασίας με την συμμετοχή μας, για την τελική επεξεργασία του.
  3. Αντίστοιχη διαδικασία θα ακολουθηθεί για τα σχετικά ΠΔ περί Πειθαρχικού Δικαίου και Αξιολόγησης των στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
  4. Σημαντική εξέλιξη υπήρξε στο θέμα της αναμόρφωσης του βαθμολογίου συνολικότερα με την έγκριση εκ μέρους του κ. Υπουργού για την ανάθεση σε ομάδα εργασίας με την συμμετοχή μας, της επεξεργασίας ενός νέου εκσυγχρονισμένου και δίκαιου βαθμολογίου που θα ανταποκρίνεται στην επιμήκυνση του εργασιακού βίου των στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
  5. Για πρώτη φορά έγινε εκτενής συζήτηση και συμφωνήθηκε η αναγκαιότητα επεξεργασίας από μηδενική βάση του ΠΔ περί Οργανισμού ΥΝΑΝΠ, των οργανικών θέσεων καθώς και την ανακατανομή προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών και Διοικήσεων του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Και για το θέμα αυτό αποφασίστηκε η σύσταση ομάδας εργασίας με την συμμετοχή μας.
Είναι πεποίθηση όλων και κοινή παραδοχή ότι η εποχή της εσωστρέφειας πέρασε ανεπίστρεπτή και συνεχίζουμε με πυξίδα το συμφέρον των συναδέλφων.