Παρατηρήσεις επί του σχεδίου εσωτερικού κανονισμού Πλωτών μέσων (ΠΔΕΜ) - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

4.6.18

Παρατηρήσεις επί του σχεδίου εσωτερικού κανονισμού Πλωτών μέσων (ΠΔΕΜ)

Την Παρασκευή 01-06-2018 η Ομοσπονδία μας κλήθηκε και συμμετείχε σε σύσκεψη με αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες σχετικά με την αναμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου για τα πλωτά μέσα (ΠΔΕΜ) .
Η ΠΟΕΠΛΣ πιστή στον ανοιχτό διάλογο με τους συνάδελφους, εξουσιοδότησε να την εκπροσωπήσουν αντιπρόσωποι της με πολυετή προϋπηρεσία στα πλωτά από περιοχές της παραμεθορίου, της Κρήτης και της ηπειρωτικής χώρας.
Ως πρώτη διαπίστωση επισημαίνεται ότι το σχέδιο του νέου κανονισμού προσπαθεί να καλύψει βασικές αδυναμίες και ταυτόχρονα να διατηρήσει σε υψηλό υπηρεσιακό βαθμό τη λειτουργικότητα των πλωτών μέσων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
Από το σχέδιο που παρουσιάστηκε προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα :
  1. Υπάρχει αδήριτη ανάγκη, όπως έχουμε επισημάνει εδώ και καιρό, για άμεσες στοχευμένες προσλήψεις σε  Πτυχιούχους Μηχανικούς Ε.Ν.
  2. Επιβάλλεται η αναγκαιότητα θεσμοθέτησης κινήτρων και για τα στελέχη με ειδικότητα μηχανοδηγού που θα κληθούν να υπηρετούν σαν μηχανικοί.
Οι μηχανοδηγοί που θα υπηρετούν σαν Μηχανικοί θα πρέπει:
α) να είναι μόνο για σκάφη ΑΙΙ, β)  θα πρέπει να έχουν  τριετή εμπειρία σε ιδίου τύπου σκάφη, γ) τα στελέχη μηχανοδηγοί που θα μπορούν να χρησιμοποιούνται σαν μηχανικοί θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει  μια εκπαίδευση ανάλογης αυτής των (ΣΚΥΠΕΡ) στα συγκεκριμένου τύπου σκάφη και εφόσον έχει εγγράφως αναφερθεί η ικανότητα τους στην ΔΕΜ από διπλωματούχο Α΄ Μηχανικό  και Κυβερνήτη ΔΠΓ.
  1. Οι Λιμενικές Αρχές που διαθέτουν Πτυχιούχους Μηχανικούς Ε.Ν. υποχρεωτικά θα τους τοποθετούν στα πλωτά και μηχανοδηγοί που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις θα χρησιμοποιούνται ως Μηχανικοί κυρίως για τη δημιουργία διπλών πληρωμάτων για την αποφυγή αποσπάσεων που σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι να υπομένουμε.
Τέλος θεωρούμε ότι η αναμόρφωση του κανονισμού, για να έχει ουσία και περιεχόμενο θα πρέπει να  αποτελεί την αναγκαία εκείνη ρύθμιση για την αναβάθμιση της λειτουργίας των πλωτών μέσων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, εξασφαλίζοντας αφενός την αποτελεσματικότερη επιχειρησιακή τους ικανότητα και αφετέρου την ομαλή και ασφαλή εργασία των στελεχών που υπηρετούν σε αυτά.