Μη συμμόρφωση στις αποφάσεις του ΣτΕ – Δικαστική επιτυχία - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

19.7.18

Μη συμμόρφωση στις αποφάσεις του ΣτΕ – Δικαστική επιτυχία

Ακόμη μία επιτυχία (μη συμμόρφωση στις αποφάσεις του ΣτΕ) του δικηγορικού γραφείου ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗ Δημήτριου με ευεργετηθέντες τους συναδέλφους της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ……. συγκεκριμένα:
εκδόθηκαν οι αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου για 197 συναδέλφους που υπηρετούσαν στις Λιμενικές Αρχές Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής και αφορούν αποζημιώσεις για τις παράνομες μειώσεις των αποδοχών τους για τη χρονική περίοδο  2012 –  2014.
Με τις αποφάσεις αυτές,  επιδικάζονται ποσά από 1.120 € έως 3.500 € (μικτά), σύν τόκους και με τις κρατήσεις που ίσχυαν τη περίοδο εκείνη.
Με βάση τη πληρωμή των προηγουμένων αποφάσεων, που είχαν εκδοθεί τέλη Μαρτίου και πληρώθηκαν αρχές Ιουλίου (δηλαδή περίπου 3,5 μήνες), εικάζω ότι η πληρωμή θα γίνει Οκτώβριο – Νοέμβριο.

ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ Χρήστος
Μέλος ΔΣ ΕΠΛΣ Κ. Μακεδονίας