ΠΕΑΛΣ:Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΠΕΑΛΣ την Τρίτη 02-10-2018 και ώρα 15:30 αναφορικά με το ζήτημα χορήγησης προκαταβολής από το ΤΑΛΣ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

6.9.18

ΠΕΑΛΣ:Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΠΕΑΛΣ την Τρίτη 02-10-2018 και ώρα 15:30 αναφορικά με το ζήτημα χορήγησης προκαταβολής από το ΤΑΛΣ

Σε συνέχεια του αιτήματός μας  προς το ΔΣ του ΤΑΛΣ  αναφορικά με τη  χορήγηση, υπό προϋποθέσεις,  προκαταβολής έναντι εφάπαξ βοηθήματος από το ΤΑΛΣ ή τη χορήγηση προκαταβολής έναντι εφάπαξ βοηθήματος  με όρους δανείου στα στελέχη ΛΣ, και λαμβάνοντας υπόψη  το έντονο ενδιαφέρον σας  και την απαίτηση σας, ως  μέλη μας – μέτοχοι του ΤΑΛΣ,  να ενημερωθείτε σχετικά,  σας ενημερώνουμε ότι η ΠΕΑΛΣ προγραμματίζει στα γραφεία της ΠΕΑΛΣ στο Αρχηγείο ΛΣ (ισόγειο – γρ. 18) την Τρίτη  02-10-2018 και ώρα 15:30 την πραγματοποίηση συνεδρίασης  του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με το ζήτημα στην οποία λόγω του μεγέθους και της σπουδαιότητας του ζητήματος καλούμε τα μέλη μας να παρευρεθούν.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΤΑΛΣ παρακαλείται για τη συμμετοχή εκπροσώπου/ων του ΤΑΛΣ στην εν λόγω συνεδρίαση προς ενημέρωση  των μελών μας, μετόχων του ΤΑΛΣ αναφορικά με τη δυνατότητα χορήγησης, υπό προϋποθέσεις,  προκαταβολής – δανείου έναντι εφάπαξ βοηθήματος από το ΤΑΛΣ  και τις  ενέργειες –αποφάσεις – προθέσεις  του ΔΣ του ΤΑΛΣ.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΠΛΣ παρακαλείται, εφόσον το επιθυμεί και εφόσον το σχετικό αίτημά μας τυγχάνει της ίδιας σπουδαιότητας και του διεκδικητικού πλαισίου της ΠΟΕΠΛΣ για τη συμμετοχή της ΠΟΕΠΛΣ στην εν λόγω ανοικτή συνεδρίαση.

Οι εκπρόσωποι ΠΕΑΛΣ στο ΔΣ του ΤΑΛΣ παρακαλούνται για τη συμμετοχή τους.

Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών παρακαλούνται για την διευκόλυνση των μελών μας προκειμένου συμμετάσχουν όσοι επιθυμούν στη συνεδρίαση.

Μετά το πέρας της συνεδρίασης θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση, επί των αποτελεσμάτων αυτής, της Στρατιωτικής και Πολιτικής Ηγεσίας.

Για οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή θα ενημερωθείτε εγκαίρως.

Για το Δ.Σ.
        Ο Πρόεδρος                        Ο Γενικός Γραμματέας

Σπυρίδων Π. ΠΑΣΣΑΚΟΣ      Γιάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ