Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ: Συνάντηση με κ.ΥΝΑΝΠ και υποβολή προτάσεων για νομοθετική ρύθμιση - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

3.4.19

Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ: Συνάντηση με κ.ΥΝΑΝΠ και υποβολή προτάσεων για νομοθετική ρύθμιση

Πραγματοποιήθηκε χθες 2/4/2019, προγραμματισμένη συνάντηση του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ., με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κουβέλη Φώτη, παρουσία του Γενικού Γραμματέα ΥΝΑΝΠ κ. Τεμπονέρα Διονύση. Η Ομοσπονδίας μας, υπέβαλε προτάσεις για ρύθμιση, ενόψει νομοθετικής πρωτοβουλίας του ΥΝΑΝΠ, οι οποίες έχουν τεθεί ως στόχοι και έχουν ενταχθεί στο στρατηγικό σχεδιασμό της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.
Ο κ. Υπουργός δήλωσε θετικός για το σύνολο τον ζητημάτων που τέθηκαν και ότι εντός του μήνα, θα ενημερωθούμε για τις ρυθμίσεις που μπορούν άμεσα να ενταχθούν για νομοθετική ρύθμιση.
Από την πλευρά μας τονίσθηκε ότι οι ρυθμίσεις αυτές, αποτελούν την προμετωπίδα των ζητημάτων που απασχολούν τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και με τη θεσμοθέτηση τους θα συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της υπηρεσιακής τους κατάστασης και οι οποίες συμπυκνώνονται στα ακόλουθα:
1. Αύξηση Οργανικών Θέσεων
Είναι πλέον ώριμες οι συνθήκες με την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, στην κατεύθυνση ανάληψης πρωτοβουλιών  σε σχέση με την αποκατάσταση των οργανικών θέσεων των στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και κατ’ επέκταση της οργανικής σύνθεσης των Υπηρεσιών.
Η απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης το 2013 για κάθετη μείωση κατά 20% των οργανικών μας θέσεων είχε ως αποτέλεσμα την τάχα βαπτισμένη ως μεταρρύθμιση τον Λιμενικό Καλλικράτη που διέλυσε την δομή και λειτουργία του Σώματος. Από την πρώτη στιγμή κάναμε λόγο για ναυάγιο του Καλλικράτη στο παγόβουνο της μειωμένης οργανικής σύνθεσης των Λιμενικών Αρχών.
Η οριζόντια μείωση των οργανικών συνθέσεων του συνόλου των Λιμενικών αρχών, υπηρεσιών, μέσων και ειδικών μονάδων του ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ, έβαλε την ταφόπλακα στην έτσι κι αλλιώς αμφιλεγόμενη αναδιάρθρωση των περιφερειακών υπηρεσιών του Αρχηγείου Λ.Σ- ΕΛ.ΑΚΤ.
Ο αρχικός και φιλόδοξος υποτίθεται σχεδιασμός της συνένωσης δυνάμεων για πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό επιχειρησιακό σχεδιασμό, αποδείχθηκε κενό γράμμα αφού ο πραγματικός στόχος ήταν αφενός η μείωση κατά 20% περίπου του συνόλου των οργανικών θέσεων με συνέπεια την ανισόρροπη κατανομή χωρίς καμία λογική και κανένα σοβαρό επιχείρημα και αφετέρου η μείωση των Λιμενικών αρχών που όπως αποδείχθηκε ήταν λάθος αφού στην πράξη δεν προέκυψε καμία μείωση και καμία εξοικονόμηση πόρων και μέσων, όπως επικαλούνταν.
Παρά ταύτα κανείς δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει τις μειωμένες συνθέσεις, των πλωτών περιπολικών σκαφών, των Κλιμακίων ειδικών αποστολών και των Λιμενικών αρχών, την ώρα που το αντικείμενο και οι αρμοδιότητες του Σώματος έχουν αυξηθεί υπέρμετρα, το προσωπικό βρίσκεται στα όρια του και που καθημερινά περιστατικά μας δείχνουν ότι δεν μπορούμε να δίνουμε περισσότερη βάση στο ένα αντικείμενο σε βάρος του άλλου.
Επειδή αυτή η κατάσταση εκτιμούμε ότι αποβαίνει σε βάρος της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ αλλά και των στελεχών του Σώματος, η Ομοσπονδία μας ζητά την άμεση νομοθετική ρύθμιση για επαναφορά των οργανικών θέσεων στα επίπεδα που ορίζει ο Ν. 4150/2013 καθώς και τον από μηδενικής βάσεως επανακαθορισμό της κατανομής προσωπικού Π.Δ 81/2012 (Καλλικράτη).
2. Συμπλήρωση-βελτίωση των άρθρων 26-30 του Ν. 4504/2017 για τις μεταθέσεις, τοποθετήσεις, αποσπάσεις προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Η κατωτέρω ρύθμιση κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη προκειμένου να προχωρήσει η έκδοση Π.Δ. για τις μεταθέσεις πάνω σε πλαίσιο αξιοκρατίας και διαφάνειας με στόχο να δημιουργεί στο προσωπικό την απαιτούμενη ασφάλεια που χρειάζεται, εμπιστευόμενο ένα σύστημα που θα εμπνέει ισοτιμία, ισονομία και δικαιοσύνη για όλους.
 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 26 του ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις.» (Α΄116), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) τοποθετούνται ή μετατίθενται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία κυρώνονται οι πίνακες τοποθετήσεων ή μεταθέσεων του Συμβουλίου Μεταθέσεων. Οι πίνακες του προηγούμενου εδαφίου καταρτίζονται με απόφαση του Συμβουλίου Μεταθέσεων η οποία φέρει συνοπτική αιτιολογία. Οι τοποθετήσεις ή οι μεταθέσεις αποφασίζονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, χωρίς απόφαση του Συμβουλίου Μεταθέσεων, εφόσον πρόκειται για ανώτατους Αξιωματικούς  ή για Πλοιάρχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή για την κάλυψη των θέσεων ευθύνης. Η αρμοδιότητα τοποθέτησης και μετάθεσης των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μπορεί να μεταβιβασθεί σε υφιστάμενα κλιμάκια διοίκησης, γενικά ή κατά κατηγορία στελεχών, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
 1. Το εδάφιο α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
« α. Για τις τακτικές μεταθέσεις των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω αναφερόμενα, κατά σειρά σπουδαιότητας, κριτήρια:
(1) Αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από το πλέγμα των παραγόντων που, συνυπολογιζόμενοι, επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού και συνοψίζονται στους εξής:
 (α) απόσταση από τον τόπο προτίμησης,
 (β) πληθυσμός της περιοχής,
 (γ) απόσταση από έδρα Δήμου,
 (δ) τουριστικός χαρακτήρας της περιοχής,
 (ε) μέσα μεταφοράς, σε συνάρτηση και με τις καιρικές συνθήκες.
 (2) Κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή συνδεόμενα με την προτίμηση των στελεχών με βάση:
 α) την οικογενειακή τους κατάσταση ως εξής:
 αα) Οι πολύτεκνοι, σύμφωνα με το ν. 1910/1944 (Α 229).
 ββ) Οι γονείς τριών (3) τέκνων ή οι γονείς ενός (1) τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα ή αναπηρία με ποσοστό 67% ή οι γονείς που είναι άγαμοι ή χήροι, καθώς και πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα ή άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω μετατίθενται, μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους.
 Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου, ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται o/η σύζυγος και τα άγαμα παιδιά μέχρι ηλικίας 18 ετών ή μέχρι ηλικίας 25 ετών, εφόσον φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και όσα έχουν αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας. Επίσης, για τους σκοπούς της παρούσας υποπερίπτωσης ββ θεωρούνται ως μέλη της οικογένειας τα παιδιά που προέρχονται από άλλο γάμο και την επιμέλεια έχει ο/η σύζυγος, εφόσον πληρούν μία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Περαιτέρω, ως δυσίατα νοσήματα θεωρούνται οι νοσηρές καταστάσεις και τα νοσήματα που απαιτούν μακροχρόνια νοσηλεία ή θεραπεία, προσβάλλουν ένα ή περισσότερα όργανα και χαρακτηρίζονται από εξάρσεις ή υφέσεις. Η ανικανότητα για εργασία πιστοποιείται από την Ανωτάτη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή ή από Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, ύστερα από αναφορά του ενδιαφερομένου,
 (β) τους λόγους υγείας του ιδίου ή μέλους της οικογένειάς του,
 (γ) τον τόπο προτίμησής τους, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 28,
 (δ) την ηλικία και τις σπουδές των τέκνων,
 (ε) τη διάθεση στέγης,
 (στ) το θάνατο συζύγου ή τέκνου.
 (3) Υπηρεσιακά κριτήρια, τα οποία συνδέονται με τις εκάστοτε υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς και με την εμπειρία και την υπηρεσιακή απόδοση του στελέχους και συγκεκριμένα:
 α) ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας,
 β) η υπηρεσιακή απόδοση, όπως αυτή αποτιμάται στις εκθέσεις και στα σημειώματα αξιολόγησης,
 γ) τα ειδικά προσόντα τα οποία απαιτούνται για την κάλυψη θέσεων, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις,
 δ) η υπηρεσία σε θέσεις ευθύνης,
 ε) η υποχρέωση συμπλήρωσης των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής,
 στ) η διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων τα οποία επισύρουν την επιβολή καταστατικών πειθαρχικών ποινών,
 ζ) η επιβολή αμετάκλητης ποινής φυλάκισης ή τριακονταήμερου τουλάχιστον περιορισμού κατά την τελευταία τριετία πριν τη μετακίνηση,
 η) η υποτροπή εντός τριών (3) ετών από τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος για το οποίο επιβλήθηκε η συνήθης πειθαρχική ποινή της φυλάκισης ή τριακονταήμερου τουλάχιστον περιορισμού, στην τέλεση ενός πειθαρχικού παραπτώματος για το οποίο επιβάλλονται εκ νέου οι ίδιες πειθαρχικές ποινές,
 θ) οι ονομαστικές ηθικές αμοιβές.»
 1. Η περίπτωση 1 του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017, καταργείται και οι περιπτώσεις 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του ιδίου εδαφίου αναριθμούνται σε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11.
 2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Για τις μεταθέσεις των ανωτάτων Αξιωματικών ή των Πλοιάρχων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την κάλυψη των θέσεων ευθύνης, δεν λαμβάνονται υπόψιν τα κριτήρια του εδαφίου α της παραγράφου 1. Οι Ανώτατοι Αξιωματικοί ή οι Πλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία καλύπτουν θέσεις ευθύνης δύνανται να μετατίθενται από τις θέσεις στις οποίες υπηρετούν οποτεδήποτε, για υπηρεσιακούς λόγους.».
 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 29 του ν. 4504/2017 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Η απόσπαση των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών προσωρινού χαρακτήρα, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.».
 1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 29 του ν. 4504/2017 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«6. Η διάθεση διατάσσεται από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για χρονικό διάστημα μέχρι και ενενήντα (90) ημέρες, μετά τη λήξη του οποίου παύει αυτοδικαίως και ο διατιθέμενος επιστρέφει στην Υπηρεσία από την οποία διατέθηκε, χωρίς άλλη διατύπωση. Δεν επιτρέπεται για δεύτερη φορά η διάθεση του ιδίου στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον αυτό συνεχίζει να υπηρετεί στην ίδια Υπηρεσία από την οποία έχει ήδη διατεθεί μία φορά.».
 1. Η παράγραφος 10 του άρθρου 29 του ν. 4504/2017 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«10.Η αρμοδιότητα αποσπάσεων μπορεί να μεταβιβάζεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος έχει δικαίωμα περαιτέρω μεταβίβασής της, συνολικά ή εν μέρει και κατά κατηγορία στελεχών, σε κατώτερα κλιμάκια διοίκησης. Οι σχετικές αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».
 1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 30 του ν. 4504/2017 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«. 1. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζεται η συγκρότηση του Συμβουλίου Μεταθέσεων και του Συμβουλίου Προσφυγών, τα οποία αποτελούνται από εν ενεργεία στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και η λειτουργία τους. Με το προεδρικό διάταγμα του προηγούμενου εδαφίου, καθορίζεται ο μέγιστος χρόνος παραμονής στην ίδια περιοχή μετάθεσης, ο οποίος δε μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη, εξειδικεύονται τα κριτήρια τοποθετήσεων και μεταθέσεων, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και τις ειδικότερες ανάγκες της υπηρεσίας, η δυνατότητα προσωρινής αναστολής τους, τα θέματα των αποσπάσεων και διαθέσεων, οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 27, οι θέσεις ευθύνης, οι όροι και οι προϋποθέσεις παραμονής στην ίδια περιοχή μετάθεσης για χρονικό διάστημα πέραν των οκτώ (8) ετών, εφόσον κατά την υλοποίηση των τακτικών μεταθέσεων εκάστου έτους προκύπτουν σε αυτήν κενές οργανικές θέσεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.  Ο χρόνος παραμονής στις Υπηρεσίες όπου υπηρετούν τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά τον χρόνο έκδοσης του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, ο οποίος έχει διανυθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 5 του άρθρου 9 του π.δ. 33/2009, προσμετρώνται για τον υπολογισμό του μεγίστου χρόνου παραμονής που καθορίζεται με το προεδρικό διάταγμα του προηγούμενου εδαφίου. Τα μόρια τα οποία έχουν συγκεντρώσει τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 33/2009 και τα οποία έχουν υπολογισθεί με κριτήριο τον χρόνο υπηρεσίας στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και την κατάταξη των Υπηρεσιών σε κατηγορίες, προσμετράται για τον υπολογισμό των μορίων τα οποία αντιστοιχούν στα αντικειμενικά κριτήρια και στο κριτήριο του χρόνου υπηρεσίας που προβλέπονται στο εδάφιο α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4504/2017.
 1. Η απόφαση της τοποθέτησης ή μετάθεσης κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους αμελλητί. Αυτοί έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της ενώπιον του Συμβουλίου Προσφυγών. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία μετατίθενται χωρίς απόφαση του Συμβουλίου Μεταθέσεων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 26, έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της ενώπιον του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η αρμοδιότητα του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η οποία προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να μεταβιβασθεί σε υφιστάμενα κλιμάκια διοίκησης, γενικά ή κατά κατηγορία στελεχών, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το αρμόδιο όργανο για την εξέταση της προσφυγής, υποχρεούται να αποφανθεί αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της υποβολής της. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας και ενόσω εκκρεμεί η συζήτηση της προσφυγής, αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί των προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον του Συμβουλίου Προσφυγών, οι πίνακες του προς τοποθέτηση ή μετάθεση προσωπικού κυρώνονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.».
3. Συμπλήρωση του άρθρου 69 του Ν. 4504/2017 «Παροχή Υπηρεσιών Υγείας από ΕΟΠΥΥ»
Μετά από 1 ½ χρόνο μη ενεργοποίησης της διάταξης και μετά από σειρά επαφών με στελέχη του ΕΟΠΥΥ έχουμε καταλήξει ότι απαιτείται προσθήκη στο συγκεκριμένο άρθρο προκειμένου ο έλεγχος των δαπανών να γίνεται και από τον ΕΟΠΥΥ. Με την ρύθμιση αυτή πιστεύουμε ότι ολοκληρώνεται η διάταξη και πλέον θα μπορεί να τύχει άμεσης εφαρμογής.
4. Εκσυγχρονισμός βαθμολογίου προερχομένων από Σχολή Λ/Φ
Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
(α) ο νόμος 3865/10 περί μεταρρυθμίσεων συνταξιοδοτικού συστήματος του Δημοσίου έχει επιφέρει αλλαγές στο χρόνο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος από 01-01-2015 καθώς και στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης ορίζοντας ότι στελέχη ΕΔ, Σωμάτων Ασφαλείας και ΠΣ δικαιούνται σύνταξη αφού συμπληρώσουν το 60ο έτος ηλικίας ή 40 συντάξιμα έτη, διευρύνοντας έτσι το χρόνο παραμονής στην ενεργό υπηρεσία σε πολλές περιπτώσεις 10 με 15 έτη,
(β) Το γεγονός ότι ο ρυθμός βαθμολογικής εξέλιξης των στελεχών Λ.Σ. που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων είναι, ιδιαιτέρως αργός, στο σύνολο των ετών ενεργής Υπηρεσίας που υποχρεούνται να παραμείνουν οι βαθμοφόροι προερχόμενοι από την σχόλη Λ/Φ, σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό κώδικα, στερώντας έτσι το κίνητρο και το ενδιαφέρον για την υπηρεσιακή τους απόδοση.
(γ) Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των εκ Λ/Φ στελεχών διαθέτουν αξιόλογα τυπικά προσόντα (πτυχία πανεπιστημίων, τίτλους σπουδών, ξένες γλώσσες κλπ) τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος της Υπηρεσίας μακροπρόθεσμα,
(δ) Το γεγονός ότι δεν θα προκληθεί περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση και
(ε) Η ανωτέρω ρύθμιση θα συμβάλλει ουσιαστικά στην βελτίωση της  υπηρεσιακής απόδοσης των στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
Πιστεύουμε τέλος στη θετική συμβολή σας στην επίλυση του παραπάνω αιτήματος μας, θεωρώντας ότι όλοι μαζί και ο καθένας από τη θέση του, ξεκινάμε από την ίδια αφετηρία, έχουμε κοινό σκοπό και στόχο και ότι γνώμονας μας είναι η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών του προσωπικού και ταυτόχρονα η αρτιότερη παροχή υπηρεσιών του Σώματος.
Προτεινόμενη Ρύθμιση
Στην παρ. 7 του άρθρου 17 του Π.Δ 81/12 (139Α) προστίθενται παρ. στ´ και ζ´ ως ακολούθως:
(στ) Σημαιοφόρος: Τέσσερα έτη προάγονται τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων πραγματικής υπηρεσίας ή είκοσι εννέα  έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στο Λ.Σ. εφόσον κατέχουν πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα, ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), ή δίπλωμα Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού Γ΄ τάξεως και Πέντε έτη ή τριάντα ένα έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στο Λ.Σ. για τους υπολοίπους τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων.
(ζ) Ανθυποπλοίαρχος: Πέντε έτη προάγονται τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων πραγματικής υπηρεσίας ή τριάντα τέσσερα έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στο Λ.Σ. εφόσον κατέχουν πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα, ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), ή δίπλωμα Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού Γ΄ τάξεως. Εφόσον υποβάλουν αίτηση αποστρατείας και από το σύνολο των ουσιαστικών τους προσόντων χαρακτηρίζονται ως «λίαν καλοί» ή «καλοί», θεωρούνται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» προάγονται με προεδρικό διάταγμα στον αμέσως ανώτερο εν ενεργεία βαθμό, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων και αποστρατεύονται με τη συμπλήρωση ενός μήνα από την προαγωγή τους, με άλλο προεδρικό διάταγμα.
Για τους υπόλοιπους, εφόσον υποβάλουν αίτηση αποστρατείας και από το σύνολο των ουσιαστικών τους προσόντων χαρακτηρίζονται ως «λίαν καλοί» ή «καλοί», θεωρούνται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», προάγονται με προεδρικό διάταγμα στον αμέσως ανώτερο εν ενεργεία βαθμό, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων και αποστρατεύονται με τη συμπλήρωση ενός μήνα από την προαγωγή τους, με άλλο προεδρικό διάταγμα.
Αιτιολογική Έκθεση
Με δεδομένο ότι:
(α) ο νόμος 3865/10 περί μεταρρυθμίσεων συνταξιοδοτικού συστήματος του Δημοσίου έχει επιφέρει αλλαγές στο χρόνο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος από 01-01-2015 καθώς και στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης ορίζοντας ότι στελέχη Ε.Δ., Σωμάτων Ασφαλείας και Π.Σ. δικαιούνται σύνταξη αφού συμπληρώσουν το 60ο έτος ηλικίας ή 40 συντάξιμα έτη, διευρύνοντας έτσι το χρόνο παραμονής στην ενεργό υπηρεσία σε πολλές περιπτώσεις 10 με 15 έτη.
(β) Το γεγονός ότι ο ρυθμός βαθμολογικής εξέλιξης των στελεχών Λ.Σ. που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων είναι, ιδιαιτέρως αργός, στο σύνολο των ετών ενεργής Υπηρεσίας που υποχρεούνται να παραμείνουν οι βαθμοφόροι προερχόμενοι από την σχόλη Λ/Φ, σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό κώδικα, στερώντας έτσι το κίνητρο και το ενδιαφέρον για την υπηρεσιακή τους απόδοση.
(γ) Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των εκ Λ/Φ στελεχών διαθέτουν αξιόλογα τυπικά προσόντα (πτυχία πανεπιστημίων, τίτλους σπουδών, ξένες γλώσσες κλπ) τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος της Υπηρεσίας μακροπρόθεσμα.
(δ) Το γεγονός ότι δεν θα προκληθεί περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.
Η ανωτέρω ρύθμιση θα συμβάλλει ουσιαστικά στην βελτίωση της  υπηρεσιακής απόδοσης των στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
5. Υπαγωγή στελεχών του Λιμενικού Σώματος που εκτελούν υπηρεσία σε μάχιμες μονάδες στις διατάξεις του άρθρου 40,41 & 43 του Π.Δ. 169/2007
Τα στελέχη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. με τις υφιστάμενες διατάξεις, προκειμένου να δικαιούνται τα χρόνια στο διπλάσιο (μάχιμη 5ετία) θα έπρεπε κατά την διάρκεια της σταδιοδρομίας τους να υπηρετήσουν σε μάχιμες μονάδες, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 142/1974 (άρθρο 40 παρ. 5 του Π.Δ. 169/2007 – Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων).
Υπάρχουν όμως μια σειρά από στελέχη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. που λόγω ειδικότητας ή εξειδίκευσης δεν μπορούν να μετατεθούν σε ανάλογες υπηρεσίες ή δεν τους καλύπτει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο έχει καταστεί εξ αντικειμένου ως αναχρονιστικό.
 Παραθέτουμε σχετικά παραδείγματα, όπως:
– Την μάχιμη πενταετία δικαιούνται τα υπηρετούντα στελέχη του Σώματος στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και όχι στο Κέντρο Επιχειρήσεων αν και εργάζονται στον ίδιο χώρο (Θάλαμος Επιχειρήσεων).
– Επίσης τρανταχτό παράδειγμα είναι τα στελέχη της Επισκευαστικής Βάσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  που αποτελούν  τους τεχνικούς της Υπηρεσίας μας, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι κάτω από δυσμενείς συνθήκες εργασίας με συνεχείς μετακινήσεις ανά την Ελλάδα, για την κάλυψη αναγκών  επισκευής των πλωτών και χερσαίων μέσων του Σώματος να μην δικαιούνται τη μάχιμη πενταετία.
– Ακόμα τα στελέχη Λ.Σ. που υπηρετούν στη μόνιμη φρουρά του Αρχηγείου και των λοιπών υπηρεσιών του, που αποτελούν και στόχο υψηλού κινδύνου, δεν δικαιούνται την μάχιμη πενταετία.
Πάρα ταύτα θα πρέπει να σας είναι γνωστό ότι, όλα τα στελέχη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., ανεξάρτητα εάν έχουν οργανικές θέσεις σε μάχιμες μονάδες ή σε επιτελικές, ανεξαρτήτου ειδικότητας ή μη (Τεχνικοί Αξιωματικοί, νομικοί, οικονομικοί, Ιατροί κ.τ.λ.) συμμετέχουν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Λιμενικού Σώματος, διατίθενται, αποσπώνται και μετακινούνται υποχρεωτικά σε μάχιμες υπηρεσίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους καλύπτοντας οργανικά κενά στα Πλωτά περιπολικά σκάφη και στην αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος στο ανατολικό κυρίως Αιγαίο.
Τελειώνοντας επισημαίνουμε ότι η ρύθμιση αυτή αφορά περίπου 200 στελέχη Λ.Σ τα οποία με την ρύθμιση θα καταβάλλουν τις νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές.
Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε επιβεβλημένη την υπαγωγή όλων των στελεχών του Λιμενικού Σώματος στις διατάξεις του άρθρου 40 του Π.Δ. 169/2007 σύμφωνα με την ως κάτωθι  ρύθμιση και την αντίστοιχη αιτιολογική έκθεση.
Υπολογισμός χρόνου Υπηρεσίας στο διπλάσιο
«1. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου  40 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ Α΄ 210), αντικαθίστανται ως εξής :
“5.α. Λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε ή διανύεται από τα στελέχη, άνδρες και γυναίκες,  σε όλες τις οργανικές μονάδες και υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος.
β. Ο κατά τα ανωτέρω διπλασιασμός του χρόνου υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα πέντε (5) έτη.
γ. Χρόνος, ο οποίος έχει υπολογισθεί διπλάσιος, με εφαρμογή άλλων διατάξεων δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.
δ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα αποχωρούν από την Υπηρεσία με αίτησή τους πριν από τη συμπλήρωση 25ετούς πραγματικής υπηρεσίας. Ειδικά για τα πρόσωπα του τρίτου εδαφίου της παρ. α της παρ. 1 του άρθρου 26 του κώδικα αυτού, αρκεί η συμπλήρωση των ετών υπηρεσίας που προβλέπονται κατά περίπτωση από τις διατάξεις αυτές για τη συνταξιοδότησή τους”
 1. Οι διατάξεις των  παρ. 6 και 7 του άρθρου  40 του Π.Δ. 169/2007 καταργούνται».
Αιτιολογική Έκθεση
Με την ανωτέρω ρύθμιση, αίρεται η υφιστάμενη αδικαιολόγητη δυσμενής διάκριση, που υφίσταται εις βάρος μερικών κατηγοριών στελεχών των Ε.Δ. και Σ.Α., τα οποία αν και παρέχουν τις ίδιες ακριβώς υπηρεσίες, με βάση τις αναχρονιστικές διατάξεις του Ν. 142/1974 δεν δύνανται να προβούν σε αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας. Η αδικαιολόγητη διάκριση καθίσταται εντονότερη λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος, ότι τα στελέχη αυτά, δεν μπορούσαν μέχρι σήμερα να υπηρετήσουν σε μονάδες, όπως αυτές προβλεπόντουσαν από την διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 40 του Π.Δ. 169/2007, ανεξάρτητα της θελήσεως τους λόγω ειδικών τυπικών προσόντων, εξειδίκευση γνώσεων ή κάτοχοι ειδικοτήτων, όπως αυτές προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (π.χ. Ιατροί, Νοσηλευτές, Μουσικοί, Τεχνικοί, προσωπικό Επισκευαστικών Βάσεων κ.λ.π.), με αποτέλεσμα να υφίσταται εις βάρος τους μία τελείως αδικαιολόγητη δυσμενής διάκριση, αφού μάλιστα εργάζονται στις ίδιες ακριβώς υπηρεσίες (π.χ. Κέντρο Επιχειρήσεων) ή σε θέσεις με σημαντικά αυξημένη επικινδυνότητα έναντι των συναδέλφων τους, στους οποίους αναγνωρίζεται το δικαίωμα αυτό.
Και βέβαια το προσωπικό αυτό δεν εξαιρείται των προβλεπομένων για το σύνολο του προσωπικού υπηρεσιακών τους καθηκόντων, που σημαίνει ότι εκτελούν κανονικά φυλακές, μέτρα τάξης και αστυνόμευσης, αποσπάσεις σε άλλες υπηρεσίες ανά την Ελλάδα, όταν υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες. Σημειώνεται, ότι η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας είναι πλέον υποχρεωτική, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 20 του Ν. 3865/2010, για την συμπλήρωση των 40 ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και την προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών (ανταποδοτική σύνταξη). Επίσης, η αναγνώριση θα γίνεται με  την καταβολή των  αντιστοίχων κατά περίπτωση εισφορών, όπως αυτές προβλέπονται από τους Ν. 3865/10 και 4387/16, ενισχύοντας με επιπλέον πόρους το ασφαλιστικό σύστημα. 
6. Επέκταση επιδόματος παραμεθορίου
Με το νέο μισθολόγιο δημιουργήθηκε ανισότητα των ένστολων έναντι των υπόλοιπων εργαζομένων αφού δεν προβλέφθηκε το επίδομα παραμεθορίου όπως αυτό ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία δηλ. και στους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Θεσπρωτίας και Κέρκυρας.
Με το ν.4553/18 άρθρο 4, το μηναίο επίδομα της περ. Ε’ του άρθρου 127 του Ν. 4472/2017 για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ) που υπηρετεί ή είναι αποσπασμένο στον Έβρο και στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου θα καταβάλλεται σε όλο το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετεί σε περιοχές «με ιδιόμορφα χαρακτηριστικά», μεταξύ άλλων στις περιοχές Ηπείρου και Θράκης.
Η ρύθμιση αυτή αιτιολογείται και με την ανάληψη από το προσωπικό των περιοχών αυτών «ομοίων πρόσθετων καθηκόντων και υποχρεώσεων» όπως η φύλαξη των συνόρων, η διαχείριση των προσφυγικών ροών και η διαρκής ετοιμότητα «για πυρασφάλεια, δασοπυρόσβεση και άμεση ανταπόκριση σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών». 
Μετά τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται πλέον από την καταβολή επιδόματος παραμεθορίου μόνο τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές της Ηπείρου και της Θράκης, στις οποίες λαμβάνουν χώρα καθημερινά επιχειρήσεις των τοπικών Λιμενικών και Αστυνομικών Αρχών για την αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης, του λαθρεμπορίου και της διακίνησης ναρκωτικών.
7. Επίδομα μεταναστευτικού
Θέσπιση νέου επιδόματος μεταναστευτικού για τα στελέχη των υπηρεσιών που έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με το τεράστιο ζήτημα του μεταναστευτικού. Το επίδομα αυτό θα αποτελέσει ελάχιστο δείγμα της προσφοράς τους αφού καλούνται 24 ώρες το 24ωρο όλο το χρόνο να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή παρακάμπτοντας κάθε εργασιακό δικαίωμα.
8. Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας βαθμολογικά
Ο πραγματικά υπηρετηθείς χρόνος ευδόκιμου  προϋπηρεσίας στο Λιμενικό Σώμα ως Λ/Φ, με ανώτερο όριο τα τρία (03) έτη, τα οποία ετίθεντο ως   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για το δικαίωμα συμμετοχής (Απαραίτητο προσόν) των προερχομένων εκ Λ/Φ στις προκηρύξεις διαγωνισμών κατάταξης Υπαξιωματικών Λ.Σ., για τα έτη 1996 και έπειτα να υπολογίζεται και να προσμετράται ως χρόνος παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό Α/Ξ Λ.Σ. των προερχομένων εκ της κατηγορίας αυτής για την συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου παραμονής, για την προαγωγή και λήψη του επόμενου βαθμού Α/Ξ Λ.Σ..
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ. (Ν.3079/2002   ΦΕΚ 311Α/2002)  Η’  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ   8  Π. Δ.  81/2012  ΦΕΚ 139Α /2012
Ο πραγματικά υπηρετηθείς χρόνος ευδόκιμου προϋπηρεσίας στο Λιμενικό Σώμα ως Λ/Φ, το οποίο απαιτούνταν ως προσόν υποχρεωτικά, για την εισαγωγή υποψηφίων Λ/Φ στη Σ.Δ.Υ.Λ.Σ. με ανώτερο όριο τα τρία (03) έτη, υπολογίζεται και προσμετράται ως χρόνος παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό για τους Α/Ξ Λ.Σ. εκ ΔΥΛΣ για την συμπλήρωση του μέγιστου απαιτούμενου χρόνου παραμονής για την προαγωγή και λήψη του επόμενου βαθμού Α/Ξ Λ.Σ. Οι ανωτέρω μετά την προαγωγή τους τίθενται αυτομάτως στο τέλος της οικείας επετηρίδας.
Αιτιολογική Έκθεση
Ως απαραίτητο προσόν για τους υποψηφίους υπηρετούντες από το 1996 έως και το 2000 ως Λ/Φ στο Λ.Σ. συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς κατάταξης στην Σ.Δ.Υ.Λ.Σ. ήταν η ευδόκιμη υπηρεσία στο Λ.Σ. τριών (03) ετών.
Ειδικότερα για τους υπηρετούντες ως Λ/Φ έως το έτος 2000 απαιτείτο  τριετής (03) προϋπηρεσία ενώ από το έτος 2001 (Ν. 2935/01) οριοθετείται προϋπόθεση ετήσιας προϋπηρεσίας ως Λ/Φ για τους κατέχοντες τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και καταργείται η προϋπόθεση του χρόνου προϋπηρεσίας για τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. .
Οι οργανικές θέσεις των Υ/Ξ και Α/Ξ Λ.Σ. προερχομένων εκ Σ.Δ.Υ.Λ.Σ. είναι κοινές για όλες τις υποκατηγορίες (Πτυχιούχοι, δευτεροβάθμια  εκπαίδευση) ενώ από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο (Ν. 3079/2002, Π.Δ. 81/2012) επιφυλάσσεται διαφορετική αντιμετώπιση ως προς την εξέλιξή τους στους Υπαξιωματικούς και Αξιωματικούς προερχομένους από αυτή. Οι απόφοιτοι Υ/Ξ και Α/Ξ της Σ.Δ.Υ.Λ.Σ. κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προάγονται στον ελάχιστο προβλεπόμενο  χρόνο  θεωρούμενοι υπεράριθμοι  στις  οικείες επετηρίδες ενώ επί του πρακτέου οι υπόλοιποι Υ/Ξ και Α/Ξ απόφοιτοι της ιδίας σχολής προάγονται  στον μέγιστο προβλεπόμενο χρόνο.
Η προϋπόθεση της ευδόκιμου προϋπηρεσίας για την συμμετοχή των υποψηφίων προερχομένων εκ Λ/Φ η οποία υπηρετήθηκε στο Λ.Σ. κατά κάποιον τρόπο υπό δοκιμή και κρίση για την μετάβαση τους στην επόμενη παραγωγική σχολή Λ.Σ. δεν δίνει την ευκαιρία σε πολλά στελέχη Α/Ξ Λ.Σ. της κατηγορίας αυτής να τύχουν των προβλεπομένων καταληκτικών βαθμών Α/Ξ Λ.Σ.
Για τους παραπάνω λόγους αιτείται η αναγνώριση και η προσμέτρηση βαθμολογικά στους βαθμούς Α/Ξ Λ.Σ. του πραγματικά υπηρετηθέντος χρόνου ευδόκιμου προϋπηρεσίας στο Λιμενικό Σώμα ως Λ/Φ, με ανώτερο όριο τα τρία (03) έτη τα οποία ετίθεντο ως υποχρεωτική προϋπόθεση για το δικαίωμα συμμετοχής των προερχομένων εκ Λ/Φ στις προκηρύξεις διαγωνισμών κατάταξης Υπαξιωματικών Λ.Σ.
Άλλωστε κάτι ανάλογο έχει ήδη συντελεστεί στο  Λ.Σ. με την  βαθμολογική  αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας καθώς και της πενταετούς στρατιωτικής προϋπηρεσίας των προερχομένων από Ο.Π.Υ. και Ε.Π.Υ.. Επιπλέον η ενδεχόμενη ικανοποίηση αυτού του αιτήματος καθώς ήδη υπολογίζεται μισθολογικά δεν προκαλεί καμιά οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού  μισθοδοσίας.
9. Απόσπαση εκπαιδευτικών συζύγων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), ένεκα της ιδιάζουσας φύσης και αποστολής τους, υπάγονται σε ειδικό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο διέπει την υπηρεσιακή τους εξέλιξη (συχνές μεταθέσεις, πολύμηνες αποσπάσεις, εκπαιδεύσεις, 24ωρες υπηρεσίες κ.ά.) και επηρεάζει άμεσα την προσωπική και οικογενειακή τους κατάσταση, με διαρκείς διαφοροποιήσεις στο επίπεδο ποιότητας ζωής, με συχνές μεταβολές στο σχολικό περιβάλλον των τέκνων, ένεκα των μετακινήσεων.
Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.2946/2001 (Α’ 224), τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και ΝΠΔΔ, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, στελεχών Ελληνικής Αστυνομίας, Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και Πυροσβεστικής, επιτρέπεται να αποσπώνται σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους.
Κατά την εφαρμογή όμως της εν λόγω διάταξης, σε περιπτώσεις συνυπηρετήσεων με εκπαιδευτικούς, θεωρήθηκε ως νομικώς επιτρεπτή η απόσπαση των τελευταίων σε υπέρμετρα μεγάλη απόσταση από τον τόπο υπηρεσίας του/της συζύγου ή ακόμα και σε διαφορετικούς νησιωτικούς δήμους, με συνεπαγόμενη πρόκληση δυσβάσταχτων δυσχερειών στις οικογένειες αυτές.
Για το λόγο αυτό, το άρθρο 21 ν.2946/2001, συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.4553/2018 (Α’ 119), θέτοντας μια εύλογη απόσταση (20 χλμ) ανάμεσα στην έδρα της υπηρεσίας όπου υπηρετεί ο/η σύζυγος στρατιωτικός και στην εκπαιδευτική μονάδα όπου αποσπάται ο/η σύζυγος που είναι εκπαιδευτικός.
Ωστόσο δεν υπήρξε ανάλογη βελτιωτική μέριμνα για τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. παρότι αντιμετωπίζονται όμοια στην αρχική διάταξη. 
Για την αποφυγή τέτοιων πρακτικών που διασαλεύουν την ισονομία και το συνταγματικά προστατευόμενο θεσμό της οικογένειας (άρθρο 21 του Συντάγματος), θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη συμπλήρωσης της σχετικής πρόβλεψης του άρθρου 21 του ν.2946/2001, έτσι όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.4553/2018 (Α’ 119),  συμπεριλαμβάνοντας και τα στελέχη του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.
Προτεινόμενη ρύθμιση
Το άρθρο 3 του ν.4553/2018 (Α’ 119) τροποποιείται ως εξής:
Τροποποίηση του ν. 2946/2001
Στο ν. 2946/2001 (Α΄224), μετά το άρθρο 21, προστίθεται άρθρο 21Α ως εξής:
«Άρθρο 21Α
 1. Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, δύναται να αποσπώνται με αίτησή τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, σε εκπαιδευτική μονάδα της πόλης όπου βρίσκεται η έδρα της στρατιωτικής μονάδας, Λιμενικής Αρχής ή σε εκπαιδευτική μονάδα που απέχει έως είκοσι (20) χιλιόμετρα από τη στρατιωτική μονάδα ή Λιμενική Αρχή που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους και για όσο χρόνο υπηρετεί ο/η σύζυγος στη μονάδα αυτή. Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος υπηρετεί σε νησί, η κατά το προηγούμενο εδάφιο απόσπαση δεν μπορεί να διενεργείται εκτός νησιού.
 2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 ως στρατιωτική μονάδα νοείται η στρατιωτική εγκατάσταση όπου υπηρετεί πραγματικά ο/η στρατιωτικός και το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»
10. Τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Π.Δ. 81/2012 (ΦΕΚ Α’ 139) Μέγιστος χρόνος παραμονής στο βαθμό.
 Με δεδομένο ότι:
Α) Υφίσταται πλέον για τα στελέχη υποχρέωση 40 ετών πραγματικής υπηρεσίας.
Β) Από την προτεινόμενη τροποποίηση δεν προκύπτει κανένα οικονομικό κόστος αφού η τροποποίηση αφορά εν ενεργεία στελέχη που ήδη έχουν λάβει τις όποιες οικονομικές απολαβές που τους αναλογούν από το ισχύον μισθολόγιο.
Γ) Η τροποποίηση του συγκεκριμένου άρθρου δεν θα έχει αναδρομική ισχύ ώστε να μπορούν να διεκδικηθούν χρήματα.
Προτείνεται η παρακάτω τροποποίηση η οποία αφορά σε Αξιωματικούς προερχόμενους από την Σχολή Υπαξιωματικών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. (εντός οργανικών θέσεων) και που έχει στόχο τη βαθμολογική προσέγγιση-εναρμόνιση σε σχέση με τη βαθμολογική εξέλιξη στις υπόλοιπες κατηγορίες Αξιωματικών.
Άρθρο 8 παρ. 2.
Α) Ανθυποπλοίαρχοι οκτώ (08) έτη.
Β) Υποπλοίαρχοι δέκα τέσσερα (14) έτη. Η χρονική απόσταση παραμένει, δεν αλλάζει τίποτα στο βαθμό σε σχέση με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου.
Γ) Πλωτάρχες δέκα εννέα (19) έτη. Η χρονική απόσταση παραμένει, δεν αλλάζει τίποτα στο βαθμό σε σχέση με το βαθμό του Υποπλοιάρχου.