ΠΕΑΛΣ : Επιμένουμε στη χορήγηση προ της διεξαγωγής των Εθνικών εκλογών την 07-07-2019, ίδιου ύψους ποσού εκλογικής αποζημίωσης με άλλους εμπλεκόμενους στην διαδικασία ήτοι τα 525 ευρώ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

24.6.19

ΠΕΑΛΣ : Επιμένουμε στη χορήγηση προ της διεξαγωγής των Εθνικών εκλογών την 07-07-2019, ίδιου ύψους ποσού εκλογικής αποζημίωσης με άλλους εμπλεκόμενους στην διαδικασία ήτοι τα 525 ευρώ

Επειδή, με το Π.Δ. 56/2019-ΦΕΚ 97Α/11.06.2019 βρισκόμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο, εν’ όψει των Εθνικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, δια της παρούσης, υπενθυμίζουμε ότι και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος είναι δικαιούχοι της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης που προβλέπεται για την παροχή έκτακτης εκλογικής εργασίας από αυτά, το ύψος της οποίας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι το ευτελές ποσό των 160€ (καθαρά) που χορηγήθηκε για τις Ευρωεκλογές και τις Αυτοδιοικητικές εκλογές την 26.05.2019 και τις επαναληπτικές την 02.06.2019 και το οποίο πιστώθηκε τελικά στους δικαιούχους δεκαεννέα (19) ημέρες μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση.
Η αναίτια αυτή εξαίρεση μας από την χορήγηση ίδιου ύψους ποσού εκλογικής αποζημίωσης με άλλους εμπλεκόμενους στην διαδικασία, ήρθε για άλλη μια φορά, να επιβεβαιώσει τον άδικο τρόπο με τον οποίο η πολιτεία μας αντιμετωπίζει, θεωρώντας μας προφανώς εύκολη λεία και με περιορισμένα δικαιώματα.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε για την από την πλευρά σας ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών αναφορικά με:

-  την προ της διεξαγωγής των Βουλευτικών Εκλογών έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης  που θα καθορίζει το ύψος του χορηγούμενου ποσού, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπολείπεται της κατώτερης αμοιβής των  αντιπροσώπων  της δικαστικής αρχής δηλαδή τα 525€. 

-  την έγκαιρη καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης πριν την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών (07.07.2019).

Τονίζουμε ότι τα στελέχη του ΛΣ αλλά και των λοιπών Σ.Α. δεν είναι επαίτες, ούτε μπορεί να τα ξεγελάσει - παρασύρει ένα «χαρτζιλίκι» 165 ευρώ και ότι η μη προσαρμογή στα ανωτέρω θα θεωρηθεί και πάλι εμπαιγμός και ασέβεια για το προσωπικό του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Εν αναμονή των ενεργειών σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις.  

Για το Δ.Σ.          O Πρόεδρος                   Ο Γενικός Γραμματέας

Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ           Ιωάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ