ΠΕΑΛΣ: Φιλοξενία παιδιών προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, στις Παιδικές Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας, στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, για το έτος 2019 - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

11.6.19

ΠΕΑΛΣ: Φιλοξενία παιδιών προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, στις Παιδικές Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας, στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, για το έτος 2019

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι κατόπιν συνεννόησής μας με το Ίδρυμα "Έξοχές Ελληνικής Αστυνομίας" και για την έγκαιρη υποβολή των στοιχείων των φιλοξενουμένων παιδιών μπορείτε να υποβάλετε τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στην ΠΕΑΛΣ στο email pealsgr@gmail.com μέχρι την 19-06-2019 και ώρα 10:00.

Την ίδια μέρα και περί ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί κλήρωση προς κάλυψη των θέσεων που αντιστοιχούν στην ΠΕΑΛΣ.

Δικαιολογητικά:

- Αίτηση γονέα ή έχοντα την επιμέλεια για τη φιλοξενία του ανήλικου τέκνου του στις Παιδικές Εξοχές ΕΛ.ΑΣ., ως κατασκηνωτής, για συγκεκριμένη κατασκηνωτική περίοδο.

- Δελτίο Κατασκηνωτή.

- Πρόσφατη βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα τους, σε φωτοαντίγραφο, στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται η κατάσταση υγείας του παιδιού, ο εμβολιασμός του με τα υποχρεωτικά εμβόλια, ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα, καθώς επίσης οτι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα, ως και τυχόν λοιπές παρατηρήσεις (φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες κλπ).

- Πιστοποιητικό γέννησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας για την δήλωση ηλικίας του παιδιού.

Για το Δ.Σ.
      Ο Πρόεδρος                Ο Γενικός Γραμματέας
Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ      Ιωάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ