Λ/Χ ΠΡΕΒΕΖΑΣ : .Εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρώτων βοηθειών - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

23.6.19

Λ/Χ ΠΡΕΒΕΖΑΣ : .Εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρώτων βοηθειών

Πραγματοποιήθηκε Εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρώτων βοηθειών για το   Λ/Χ Πρέβεζας με την συνεργάσια του Νοσοκομείου Πρέβεζας όπου έγινε παρουσίαση δεξιοτήτων στη Βασική Υποστήριξη Ζωής και στη χρήση του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή. 

Η παρουσίαση έγινε απο τους παρακάτω εθελοντές: 

Πανταζής Δημήτρης : Καρδιολόγος ΓΝ Πρέβεζας,
Φλούδα Βασιλική : Νοσηλεύτρια ΠΠΙ Λούρου,
Πετανίτη Μαρία : Λιμενικός
Βασιλείου Βαγγέλης : Μαθητής Λυκείου,
Κρούκης Βασίλης : Μαθητής Λυκείου.

Όλοι οι ανωτέρω εθελοντές είναι πιστοποιημένοι στην «Βασική Υποστήριξη Ζωής και Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή» από Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC BLS/AED) - ERS=European Resuscitation Council.

Τους ευχαριστούμε θερμά για τις πολύτιμες γνώσεις που μεταφέραν στα Στελέχη του Λ/Χ ΠΡΕΒΕΖΑΣ,γνώσεις που μπορούν να αποδειχθούν σωτήριες για Συνανθρώπους μας.