ΠΕΑΛΣ: τον τελευταίο λόγο για την όποια αλλαγή του πλαισίου που διέπει το ΤΑΛΣ έχουν τα μέλη του ΤΑΛΣ μέσω των συνδικαλιστικών τους φορέων - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

3.6.19

ΠΕΑΛΣ: τον τελευταίο λόγο για την όποια αλλαγή του πλαισίου που διέπει το ΤΑΛΣ έχουν τα μέλη του ΤΑΛΣ μέσω των συνδικαλιστικών τους φορέων

Αριθμ. Πρωτ.: Φ.200/E/86/19

Πειραιάς 03-06-2019


ΠΡΟΣ: 
κ. Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχο Λ.Σ. Ράπτη Σταμάτη

ΚΟΙΝ.:
- Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κουβέλη Φώτη
- Υφυπουργό ΥΝΑΝΠ κ. Σαντορινιό Νεκτάριο
- Γενικό Γραμματέα ΥΝΑΝΠ κ. Τεμπονέρα Διονύση
 - Τομεάρχες Ναυτιλίας - Σ.Α.  ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ - ΚΙΝΑΛ - ΚΚΕ
- Α΄  Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχο ΛΣ Κλιάρη Θεόδωρο
- Β΄ Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχο ΛΣ Αργυρίου Ιωάννη
 -ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΓΔΟΥ/ΔΟΔ
- ΔΣ ΤΑΛΣ
- Εκπρόσωπους ΠΕΑΛΣ στο ΔΣ ΤΑΛΣ
- ΔΣ ΠΟΕΠΛΣ


Θέμα: Αποτελέσματα Ομάδας Εργασίας για την επικαιροποίηση των διατάξεων του β.δ. 160/1970 (Α΄44) “Περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Τ.Α.Λ.Σ.)”


ΣΧΕΤ.: Α) Οι από 06/06/18 -15/08/18 - 13/01/2018 / 18/02/2019 Παρεμβάσεις ΠΕΑΛΣ
              Β) Η Αριθ. Πρωτ.:2822.30-2/56651/2018/25-07-18 Υ.Α. «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας»

κ. Αρχηγέ,  


Σε συνέχεια των παρεμβάσεων της ΠΕΑΛΣ  για το Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος καθώς και της συνοπτικής ενημέρωσης του εκπροσώπου της ΠΕΑΛΣ, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. ΤΑΛΣ την 29-05-2019 επί των συμπερασμάτων – προτάσεων της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας (β΄ σχετ.) και την υποβολή αυτών στην αρμόδια υπηρεσία ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΓΔΟΥ/ΔΟΔ, υπενθυμίζουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι το Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος Λειτουργεί απρόσκοπτα εδώ και δεκαετίες, δεν απασχόλησε ουδέποτε το Κράτος, αποτελεί πρότυπο χρηστής διοίκησης και λειτουργίας, αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ρητά χωρίς κοινωνική επιβάρυνση, με σκοπό τη χορήγηση εφάπαξ ανταποδοτικού χαρακτήρα χρηματικού ποσού στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενώ οι πόροι του Ταμείου προέρχονται αποκλειστικά από εισφορές των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με τρόπο που να διασφαλίζεται η βιωσιμότητά του αλλά και ο ορθός αναδιανεμητικός χαρακτήρας του.

Θυμίζουμε δε ότι η τελευταία προσπάθεια παρέμβασης στο ΤΑΛΣ προς μετατροπή του σε επαγγελματικό ταμείο κατέστη ανεπιτυχής κυρίως χάρις στις παρεμβάσεις της ΠΕΑΛΣ, επιτρέποντας του σήμερα να εξακολουθεί να υφίσταται, να είναι βιώσιμο και να λειτουργεί με ορθό, αναδιανεμητικό τρόπο, επ' ωφελεία των μελών του.

Τέλος, τονίζουμε ότι για την όποια αλλαγή του πλαισίου που διέπει την ομαλή λειτουργία του ΤΑΛΣ τον τελευταίο λόγο έχουν μόνο τα μέλη του ΤΑΛΣ, ήτοι τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μέλη των συνδικαλιστικών φορέων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η θέση - άποψη των οποίων εκφράζεται μέσω των συνδικαλιστικών τους φορέων.

Μετά τα ανωτέρω κι επειδή:
-  οι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις σε ζητήματα που απασχολούν τα στελέχη του ΛΣ αλλά και τον Οργανισμό που υπηρετούμε αφενός στις περισσότερες των περιπτώσεων έγιναν για εμάς χωρίς εμάς με τα γνωστά σε όλους αποτελέσματα,
 -  δεν έχουμε δει καμιά προσπάθεια ενίσχυσης-αναβάθμισης  του ΤΑΛΣ με κατάλληλο προσωπικό σε αριθμό και βαθμούς,
-  δεν  είμαστε ούτε τα ε.ε ούτε τα ε.α στελέχη ικανοποιημένοι από την παροχή των υπηρεσιών του αλλά και εξυπηρέτησή μας,
-  τον τελευταίο λόγο για την όποια αλλαγή του πλαισίου που διέπει την ομαλή λειτουργία του ΤΑΛΣ πρέπει πρωτίστως να έχουν τα μέλη του ΤΑΛΣ, ήτοι τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μέλη των συνδικαλιστικών φορέων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η θέση - άποψη των οποίων εκφράζεται μέσω των συνδικαλιστικών τους φορέων,

παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την αποστολή από την ΓΔΟΥ/ΔΟΔ των συμπερασμάτων της προαναφερθείσας Ομάδας Εργασίας στην ΠΕΑΛΣ προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης και τα μέλη μας ενημερωθούν αναλυτικά επ'αυτών,  μελετηθούν και τοποθετηθούμε σχετικά, αλλά και για τις περαιτέρω ενέργειές μας.


Για το Δ.Σ.
            Ο Πρόεδρος              Ο Γενικός Γραμματέας
Σπυρίδων Π. ΠΑΣΣΑΚΟΣ       Ιωάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ