ΠΟΕΠΛΣ: Οδηγίες προς συναδέλφους αναφορικά με οικονομικές αξιώσεις δικηγορικών γραφείων - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

4.6.19

ΠΟΕΠΛΣ: Οδηγίες προς συναδέλφους αναφορικά με οικονομικές αξιώσεις δικηγορικών γραφείων

Το τελευταίο χρονικό διάστημα δεχόμαστε συχνά οχλήσεις από συναδέλφους, οι οποίοι μας ενημερώνουν ότι δικηγορικά γραφεία επικοινωνούν μαζί τους, ζητώντας να τους καταβάλουν διάφορα ποσά ως δικαστική αμοιβή, λόγω άσκησης σχετικών ένδικων βοηθημάτων για τη διεκδίκηση των μισθολογικών περικοπών.
Επειδή πολλοί συνάδελφοί μας αμφισβητούν την αξίωση αυτή, ήδη έχουμε θέσει το ζήτημα στη Νομικό Σύμβουλο της Ομοσπονδία μας για την παροχή οδηγιών.
Σε κάθε περίπτωση, είναι αυτονόητο ότι, πριν από οποιαδήποτε καταβολή, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ζητήσει και να λάβει:
1. Αντίγραφο του συμφωνητικού εργολαβικής δίκης, με τους όρους της απαίτησης πληρωμής και την πρωτότυπη υπογραφή του.
2. Αντίγραφο εγγράφου παροχής πληρεξουσιότητας.
3. Αντίγραφο της αγωγής, που ασκήθηκε για λογαριασμό του.
4. Αντίγραφο της δικαστικής απόφασης, που εκδόθηκε. Επισημαίνεται ότι η καταβολή των αναδρομικών, που έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο 2018, έγινε δυνάμει Υπουργικής Αποφάσεως για όλους τους συναδέλφους ασχέτως εάν είχαν ασκήσει ή όχι αγωγή.
Η Ομοσπονδία μας, από την πρώτη στιγμή, αμφισβήτησε τη νομιμότητα των μισθολογικών περικοπών και πέτυχε την έκδοση αποφάσεων του ΣτΕ, σύμφωνα με τις οποίες κρίθηκαν αυτές αντισυνταγματικές. Ταυτόχρονα, πετύχαμε νομοθετικές ρυθμίσεις μερικής αποκατάστασης των περικοπών αυτών τμηματικά και εφάπαξ.
Επιπρόσθετα, χιλιάδες συνάδελφοί μας προχώρησαν στην άσκηση αγωγής για τη διεκδίκηση των περικοπών. Η Ομοσπονδία μας αλλά και πολλές ενώσεις μέλη μας, αν και συμβούλευσαν τους συναδέλφους να ασκήσουν το δικαίωμα αυτό, δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν τα δικηγορικά γραφεία, με τα οποία ο κάθε συνάδελφος αποφάσισε να συνεργασθεί.
Για το λόγο αυτό, θα θέλαμε να συστήσουμε στους συναδέλφους να είναι προσεκτικοί αναφορικά με τα δικηγορικά γραφεία, που επιλέγουν να συνεργαστούν, να εξετάζουν προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις των συμφωνητικών, που συνάπτουν και να εμπιστεύονται την Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. και τις Ενώσεις Προσωπικού Λ.Σ.
Η Ομοσπονδία μας, σε συνεργασία με τη Νομική μας Σύμβουλο κα Τσίπρα Μαγδαληνή-Μαρία, είναι στη διάθεση των μελών μας, για κάθε περαιτέρω πληροφορία.