Τακτικές μεταθέσεις 2018 - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

4.7.18

Τακτικές μεταθέσεις 2018

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος εργασιών (Α’ φάση) του τακτικού συμβουλίου μεταθέσεων του 2018 . Τις επόμενες ημέρες θα αποσταλούν στα στελέχη οι πίνακες που περιέχουν τις προς πλήρωση κενές θέσεις, ώστε να δηλώσουν εκ νέου τρεις από αυτές και να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία πλήρωσης.
Δυστυχώς η πρόοδος των εργασιών δεν είχε ικανοποιητικό ρυθμό και για αυτό το λόγο πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία έτσι ώστε το Σεπτέμβριο να μην υπάρχει εκκρεμότητα μετακίνησης για κανένα στέλεχος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το θεσμικό πλαίσιο των μεταθέσεων εννέα χρόνια μετά από την εφαρμογή του, χρειάζεται αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό σε ένα άξονα δικαίου για όλα τα στελέχη και με γνώμονα την κάλυψη των νέων αναγκών, όπως αυτές έχουν προκύψει,  των υπηρεσιών του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.
Στο πλαίσιο αυτό απαιτούνται γενναίες αποφάσεις, με τροποποίηση του ν. 4504/17 και προσαρμογή των νέων δεδομένων στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.