Απαλλάξτε μας από την ανασφάλεια - Η αφίσα των Ομοσπονδιών - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

30.8.18

Απαλλάξτε μας από την ανασφάλεια - Η αφίσα των Ομοσπονδιών

Αυτή είναι η αφίσα των Ομοσπονδιών για την ένστολη διαμαρτυρία στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο τής ΔΕ