Κάβοι πλοίων με πιστοποιητικά- μαϊμού! Προειδοποίηση της Επιτροπής Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

8.8.18

Κάβοι πλοίων με πιστοποιητικά- μαϊμού! Προειδοποίηση της Επιτροπής Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων

Προσοχή στα πιστοποιητικά καταλληλόλητας των κάβων των πλοίων συνιστά με «Έγκαιρη Προειδοποίηση Ασφαλείας», που εξέδωσε προς όλες τις διαχειρίστριες εταιρείες πλοίων, η Ελληνική Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων & Συμβάντων (ΕΛΥΔΝΑ).
Αφορμή για την έκδοση της προειδοποίησης αποτέλεσε η διερεύνηση δυστυχήματος, που έγινε σε πλοίο, με τη θραύση κάβου πρόσδεσης, που  στοίχισε τη ζωή σε ένα ναυτικό, μέλος του πληρώματος.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα τον συγκεκριμένο κάβο παρέλαβε το πλοίο από προμηθευτή του μαζί με το συνοδευτικό έγγραφο «Πιστοποιητικό Ελέγχου» (Test Certficate), το οποίο, όμως, ήταν πλαστό!
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην «Προειδοποίηση Ασφαλείας» το πιστοποιητικό εμφανιζόταν να έχει εκδοθεί από το Νορβηγικό Νηογνώμονα (DNV GL), ο οποίος, όμως, διαπιστώθηκε ότι δεν το είχε εκδώσει.
«Ως εκ τούτου το έγγραφο που παρουσιάστηκε ως «Πιστοποιητικού Ελέγχου» για τον χρησιμοποιηθέντα κατά το εξεταζόμενο ναυτικό ατύχημα κάβο ήταν μη αυθεντικό, επομένως για αυτόν τον κάβο δεν υπήρχαν αξιόπιστα έγγραφα σχετικά με τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του και τις προδιαγραφές του», αναφέρεται στην «Προειδοποίηση Ασφαλείας», στην οποία προστίθενται τα εξής:
«Επίσης ο εν λόγω κάβος δεν έφερε μόνιμη σήμανση με πινακίδιο ώστε να καθίσταται δυνατή η ταυτοποίησή του».
Για αυτό, η ΕΛΥΔΝΑ συνιστά σε όλες τις διαχειρίστριες εταιρείες να εξετάζουν την αυθεντικότητα των πιστοποιητικών των κάβων και άλλου εξοπλισμού, που παραλαμβάνουν.

@ Πολύ σημαντική η διαπίστωση των ερευνητών της ΕΛΥΔΝΑ για τα πλαστά ή μη αυθεντικά πιστοποιητικά. Αλλά πολύ στα… σιωπηρά δεν έχει περάσει από το Υπουργείο Ναυτιλίας και τα ναυτεργατικά σωματεία;