Ε.Π.Λ.Σ. Νοτίου Πελοποννήσου: Κόκκινη γραμμή η καθυστέρηση της διαδικασίας των μεταθέσεων 2019 - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

25.2.19

Ε.Π.Λ.Σ. Νοτίου Πελοποννήσου: Κόκκινη γραμμή η καθυστέρηση της διαδικασίας των μεταθέσεων 2019

Η ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια καθυστέρηση που σημειώθηκε σε όλη την διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων 2018, παρά την έγκαιρη και επαναλαμβανόμενη τοποθέτηση της ομοσπονδίας (ΠΟΕΠΛΣ), παρεμβαίνει και ζητά από τους υπευθύνους την πιστή τήρηση των χρονικών ορίων που προβλέπει η νομοθεσία.
Επειδή γινόμαστε μάρτυρες της ίδιας πρακτικής και για το 2019 υπενθυμίζουμε τη προβλεπόμενη διαδικασία στη παράγραφο 2 του άρθρου 12 του Π.Δ. 33/09 που αναφέρει ότι το μήνα Ιανουάριο με Απόφαση Αρχηγού ανακοινώνονται οι πίνακες των μορίων καθώς και των θέσεων οι οποίες κενώνονται κατά βαθμό και ειδικότητα σε κάθε Λιμενική Αρχή ή Υπηρεσία. Δυστυχώς έως και σήμερα τέλη Φεβρουαρίου δεν έχει πραγματοποιηθεί.
Η Ένωση για το 2019 θεωρεί κόκκινη γραμμή την παραμικρή καθυστέρηση της διαδικασίας και θα αντιδράσει με κάθε μέσο μαζί με την Ομοσπονδία ώστε να προασπίσει τους συναδέλφους.
ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ                                                                           ΚΑΠΑΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ