Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. : Αναδιάρθρωση θέσεων-αξιωμάτων του Δ.Σ. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

22.2.19

Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. : Αναδιάρθρωση θέσεων-αξιωμάτων του Δ.Σ.

Με πρωτοβουλία του προέδρου της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. Γιώργου Δριβάκου, η οποία ανακοινώθηκε στο Δ.Σ της 18/01/19 που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, υπήρξε εποικοδομητικός διάλογος με το σύνολο των μελών του Δ.Σ, ανεξάρτητα συνδυασμών εκλογής τους, με σκοπό την ομογενοποίηση του Δ.Σ, την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του, και την μέγιστη συσπείρωση των δυνάμεών του, προς όφελος του Σώματος και των στελεχών του.
Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της επαναπροσέγγισης όλων των πλευρών που έχουν ειλικρινή διάθεση για προσφορά και κυρίως στην ανάγκη για ομόνοια και αλληλεγγύη όλων των συναδέλφων, οι οποίοι αρνούνται πεισματικά να λάβουν μέρος σε προσωπικές αντιπαραθέσεις και φιλονικίες.
Από τις συζητήσεις αυτές προέκυψε  ευρεία σύνθεση απόψεων για κοινό βηματισμό που φιλοδοξούμε να οδηγήσει σε μια νέα πορεία ανασυγκρότησης και ανασύστασης του συνδικαλιστικού μας κινήματος.
Σε συνέχεια των ανωτέρω και μετά την ανασύνθεση του Δ.Σ., η νέα σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:
Πρόεδρος:  Δριβάκος Γεώργιος
Αντιπρόεδρος:Σαμαράς Ευστάθιος
Αντιπρόεδρος:Τσαλίκης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος
Υπεύθυνος επιχειρησιακού τομέα (ΚΕΑ-ΜΥΑ-Πλωτά ΛΣ):
Σφακιανάκης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος
(Υπεύθυνος μεταναστευτικού-προσφυγικού):
Γαρουφαλιάς Φώτιος
Γενικός Γραμματέας: Τσιάνος Παναγιώτης
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας:Γιαννακάκης Χαράλαμπος
Οργανωτικός Γραμματέας:Δροσόπουλος Αλέκος
Ταμίας:Τσιάπλιας Βασίλειος
Αναπληρωτής Ταμίας:Καμβύσης Σαράντος
Υπεύθυνος Πρωτ/μιων Ενώσεων: Κυράνης Κωνσταντίνος
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων:Ζησίδης Αθανάσιος
Μέλη:Τσατσουλής Αθανάσιος
Γαλάνης Χρήστος
Δανίκας Σωτήριος
Κωστάκης Μιχαήλ
Κουζής Βασίλειος
Ελευθεράκης Γεώργιος
Μπερτσιάς Αθανάσιος
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:
Δριβάκος Γεώργιος, Τσιάνος Παναγιώτης, Δροσόπουλος Αλέκος, Τσατσουλής Αθανάσιος, Γαρουφαλλιάς Φώτιος, Καμβύσης Σαράντος, Ζησίδης Αθανάσιος
Εκπρόσωποι στα Συμβούλια Μεταθέσεων
Τακτικό Μέλος:Δροσόπουλος Αλέκος
Αναπληρωματικό Μέλος:Κυράνης Κωνσταντίνος
Εκπρόσωποι στα Συμβούλια Προσφυγών

Τακτικό Μέλος:Δανίκας Σωτήριος
Αναπληρωματικό Μέλος:Καμβύσης Σαράντος
Εκπρόσωποι στον Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Προσωπικού (Λ.Α.Π.)
Τακτικό Μέλος:Σφακιανάκης Γεώργιος
Αναπληρωματικό Μέλος:Τσιάνος Παναγιώτης
Η Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. με τον τρόπο αυτό συνεχίζει την πορεία της αταλάντευτα στην κατεύθυνση της προάσπισης των συμφερόντων των συναδέλφων και της προαγωγής και ανάπτυξης του Σώματος.
Πορεύεται με πυξίδα την ειλικρινή διάθεση για προσφορά, πράγμα που αποδεικνύει καθημερινά με πράξεις.
Στο δρόμο αυτό και με πρόθεση τον πολλαπλασιαστή των δυνάμεών μας,  συστρατεύεται με κάθε φωνή που σέβεται τα παραπάνω, χωρίς προαπαιτούμενα.
Ελπίδα και ευχή είναι να σταθούν όλοι στο ύψος των περιστάσεων, να αναλογιστούν λάθη και παραλείψεις και να βοηθήσουν στην προσπάθεια πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού των δυνάμεων μας.
Για το Δ.Σ.
   Ο Πρόεδρος                  Ο Γενικός Γραμματέας
Δριβάκος Γεώργιος              Τσιάνος Παναγιώτης