ΠΕΑΛΣ: Τοποθέτηση ΠΕΑΛΣ επί σχεδίου νόμου ΥΝΑΝΠ αναφορικά με προσλήψεις, επέκταση αρμοδιοτήτων στον αιγιαλό και την παραλία και ευεργετική διάταξη - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

19.2.19

ΠΕΑΛΣ: Τοποθέτηση ΠΕΑΛΣ επί σχεδίου νόμου ΥΝΑΝΠ αναφορικά με προσλήψεις, επέκταση αρμοδιοτήτων στον αιγιαλό και την παραλία και ευεργετική διάταξη

Θέμα: Σχέδιο Νόμου «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. - Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»

Κυρία Πρόεδρε,

Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση.

Η Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος, ως θεσμικός εκπρόσωπος των Αξιωματικών Λ.Σ., βρίσκεται σήμερα εδώ για να εκφράσει δια ζώσης την έντονη δυσαρέσκεια και διαμαρτυρία της για τον συνεχόμενο «αποκλεισμό» της από την ενημέρωση και την διαμόρφωση των σχεδίων νόμων και π.δ. του ΥΝΑΝΠ τα 4 τελευταία χρόνια. Στο παραπάνω πλαίσιο, δε μας προκάλεσε έκπληξη και ο σημερινός αποκλεισμός μας  από την πολιτική ηγεσία του ΥΝΑΝΠ στη συζήτηση του εν θέματι σ/ν . 

Αυτά τα χρόνια, προσπαθούμε γνήσια, με γνώση των ζητημάτων και διάθεση συνεργασίας, να συνεννοηθούμε, να συνεισφέρουμε εγγράφως και προφορικώς, με συγκεκριμένες παρατηρήσεις και προτάσεις, αλλά δυστυχώς καμιά πρότασή μας δεν έγινε δεκτή, καμιά εισήγησή μας δεν ελήφθη υπόψη, παρά το γεγονός ότι, σήμερα, η ΠΕΑΛΣ αποτελεί το μοναδικό συνδικαλιστικό φορέα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που έχει δικαιωθεί και επιβεβαιωθεί περίτρανα σε όλες της τις παρεμβάσεις – παρατηρήσεις  επί των προωθούμενων σ/ν και ΠΔ. 

Ζητήματα όπως οι τοποθετήσεις των ναυτιλιακών ακολούθων και της επιπέδου γνώσης της αγγλικής γλώσσας, οι μεταθέσεις με μόρια των Πλοιάρχων ΛΣ, οι κατ΄ έτος κρίσεις των Αντιπλοιάρχων – Πλοιάρχων ΛΣ, η εξέταση των προσφυγών σε διαταγές μεταθέσεων, το θεσμικό πλαίσιο κρίσεων και πειθαρχικού δικαίου και άλλα ζητήματα, παραμένουν στην ατζέντα της Πολιτικής Ηγεσίας ανοικτά, ως να αποτελούν μοχλό πίεσης προς στους Αξιωματικούς ΛΣ.

Ως εκ τούτου και σε ότι αφορά το σημερινό σχέδιο νόμου, δεν μπορούμε και δεν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε, καθώς κι αυτό το σ/ν δεν αποτελεί προϊόν ουσιαστικής διαβούλευσης και δεν συμπεριλαμβάνει προτάσεις της ΠΕΑΛΣ για τους Αξιωματικούς ΛΣ που εκπροσωπούμε κι όχι μόνο.

Πιο συγκεκριμένα:

Η κατ΄ εξαίρεση πρόσληψη στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (άρθρα 24 - 25) τρεις μήνες πριν την εισαγωγή της πρώτης σειράς κατάταξης με το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων, με απόφασή Αρχηγού του ΛΣ,  εκτός ΑΣΕΠ, με το σύστημα της μοριοδότησης, για την κάλυψη κενών θέσεων Αξιωματικών ΛΣ και Λιμενοφυλάκων, όχι μόνο δε μας βρίσκει σύμφωνους αλλά κάθετα αντίθετους, αν αναλογιστούμε αυτά τα 3 χρόνια τι έχει ειπωθεί από την πολιτική ηγεσία του ΥΝΑΝΠ και κυρίως από τον κ. Κουρουμπλή για το ζήτημα των προσλήψεων με αυτόν τον τρόπο, που σήμερα προτείνεται, των στελεχών ΛΣ.

Παράλληλα εξακολουθούμε να Δηλώνουμε την αντίθεσή μας στην εισαγωγή Αξιωματικών ΛΣ μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων καθώς, κατά την άποψή μας, δεν υπάρχει και δεν έχουμε διαπιστώσει, μέχρι σήμερα, προσπάθεια για κατάλληλη κτιριακή υποδομή, για κατάλληλη εκπαιδευτική ύλη, για κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και εκπαιδευτικό προσωπικό για την επιχειρούμενη εφαρμογή εισαγωγής μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων.

Η εισαγωγή των Αξιωματικών ΛΣ επιμένουμε ότι πρέπει να γίνεται μέσω ΑΣΕΠ, ώστε να παραμείνει η δυνατότητα άντλησης ανθρώπινου δυναμικού με πτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους, και πτυχία ΑΕΝ, τους οποίους έχουν αποκτήσει αφενός αδαπάνως για το Κράτος και αφετέρου μπορείς να επικεντρωθείς σε ειδικότητες που χρειάζεσαι μέσω μιας κοινής εκπαίδευσης και μια κοινής επετηρίδας. Η επιπρόσθετη ακαδημαϊκή αλλά και στρατιωτική εκπαίδευσή τους παρέχεται από την Σχολή ΣΝΔ η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να συνεχιστεί.

Δυστυχώς και σήμερα επιβεβαιώνεται ότι ακριβώς είχαμε πριν 2 χρόνια προβλέψει και που και πάλι μας αγνόησαν, δηλαδή ότι θα δημιουργηθεί μεγάλο κενό σε αριθμό και ειδικότητες μέχρι την αποφοίτηση Αξιωματικών ΛΣ και Λ/Φ από τις Σχολές δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στην στελέχωση και τις Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Σε συνδυασμό μάλιστα με την ήδη μειωμένη οργανική δύναμη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την οποία, όχι  θετική εξέλιξη για την αύξησή της δεν βλέπουμε, αλλά αντίθετα, διαπιστώνουμε αύξηση των αρμοδιοτήτων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στον αιγιαλό και την παραλία (άρθρο 26), επέκταση δηλαδή όχι προς την θάλασσα, αλλά προς την ξηρά του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., δημιουργώντας μας επιφυλάξεις ως προς το μέλλον του Σώματος, αρμοδιότητες στις οποίες, με την υπάρχουσα οργανική δύναμη, το Λιμενικό Σώμα είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Δυστυχώς και σε αυτό θα δικαιωθούμε. Ας οριστεί τουλάχιστον ένα μεταβατικό χρονικό περιθώριο άσκησης των αρμοδιοτήτων αυτών, μέχρι την πρώτη αποφοίτηση των νέων Α/Ξ και Λ/Φ από τις Σχολές.  

Τέλος, σε ότι αφορά την ευεργετική διάταξη για τα τέκνα και την σύζυγό του αποβιώσαντος στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (άρθρο 22), συμφωνούμε με την μέριμνα που παρέχει η διάταξη ως προς τα τέκνα του και επ’ ευκαιρίας επαναλαμβάνουμε και από το βήμα της Βουλής ότι, κατά την άποψή μας, απαιτείται ανάλογη οριζόντια ευεργετική διάταξη, που να αφορά σε όλα τα εν ενεργεία στελέχη που χάνουν την ζωή τους, πόσο μάλλον εν ώρα καθήκοντος, όπως για παράδειγμα η υιοθέτηση των τέκνων από το ελληνικό κοινοβούλιο, αντίστοιχη της υφιστάμενης για τα στελέχη Ε.Δ. που αποτελεί διαχρονικό αίτημα μας. 

Ευχαριστούμε και παραμένουμε στην διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω διευκρινήσεις.


Για το Δ.Σ.

      Ο Πρόεδρος              Ο Γενικός Γραμματέας
Σπύρος ΠΑΣΣΑΚΟΣ Γιάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ