ΠΕΑΛΣ : Δυνατότητας χορήγησης δανείων στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

19.2.19

ΠΕΑΛΣ : Δυνατότητας χορήγησης δανείων στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων μας σας ενημερώνουμε  ότι στην τελευταία συνεδρίασή του Διοικητικού Συμβουλιου του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού δόθηκε εξουσιοδότηση στο Ταμείο για την διερεύνηση, σε συνάρτηση με τον τρόπο λειτουργίας και άλλων ομοειδών Ταμείων, της δυνατότητας χορήγησης δανείων στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με την ενεργοποίηση της διάταξης του άρθρου 12 παρ.3 του βδ 160/1970.

Η ΠΕΑΛΣ, ως θεσμικός φορέας και εκπρόσωπος των Αξιωματικών Λ.Σ. με δικαίωμα συμμετοχής στην Επιτροπή Διαχείρισής του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος, είχε διαπιστώσει την  αναγκαιότητα συνεισφοράς του ΤΑΛΣ στην αντιμετώπιση των εξαιρετικά σημαντικών προβλημάτων των στελεχών, είχε εντοπίσει τα σημεία εκείνα που χρήζουν βελτίωσης και είχε διατυπώσει τις προτάσεις της, ώστε να παρέχεται μεγαλύτερο εύρος υπηρεσιών σε περισσότερους δικαιούχους και πάντα στο πλαίσιο του σκοπού σύστασής του, μεταξύ των οποίων και η χορήγηση δανείου στα στελέχη ΛΣ.

Ως εκ τούτου θεωρούμε θετική την παραπάνω εξέλιξη  καθώς συμβάλει στην ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος τόσο της Ένωσης όσο και των στελεχών που εκπροσωπούμε .
 
Για το Δ.Σ.
      Ο Πρόεδρος              Ο Γενικός Γραμματέας
Σπύρος ΠΑΣΣΑΚΟΣ Γιάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ