Ο πρόεδρος της ΠΟΕΠΛΣ στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

22.2.19

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΠΛΣ στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής

Θέμα: «Υπόμνημα προς την Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής »Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. – Διατάξεις για την λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»». 
Οι λιγοστές διατάξεις του σ/ν που αφορούν το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τα στελέχη του έρχονται αποσπασματικά και χωρίς προοπτική και μέλλον να νομοθετήσουν μέτρα για τα οποία η κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε προνοήσει.
Η πρώτη διάταξη του άρθρου 22 δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής στο Σώμα χωρίς εξετάσεις των τέκνων καθώς και την πρόσληψη της συζύγου του στη Γ.Γ. Αιγαίου, του αποβιώσαντος συναδέλφου Κυριάκου Παπαδόπουλου, ο οποίος πράγματι υπήρξε μια εμβληματική προσωπικότητα που στο όνομα του τιμήθηκε διεθνώς το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αλλά και ολόκληρη η χώρα στην αντιμετώπιση του φαινομένου της μετανάστευσης. Πληροφορώ τα μέλη της επιτροπής αλλά και ολόκληρο το κοινοβούλιο ότι καθημερινά εκατοντάδες συνάδελφοι μου δίνουν μάχες για τη σωτηρία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα σε αντίστοιχα περιστατικά που είτε βλέπουν το φως της δημοσιότητας είτε όχι. Πιστεύουμε ότι το όνομα του Κυριάκου Παπαδόπουλου θα πρέπει να συνδεθεί με  καθολική εφαρμογή για  στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  που αποβιώνουν με ανάλογα χαρακτηριστικά.
Το άρθρο 23 αφορά τη διαδικασία εφαρμογής της εισαγωγής στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω των πανελληνίων εξετάσεων και στο οποίο συμφωνούμε απολύτως.
Τα άρθρα 24 και 25 αφορούν μεταβατική διάταξη προσλήψεων μέσω της διαδικασίας μοριοδότησης μέχρι την εισαγωγή στελεχών από τις πανελλήνιες εξετάσεις. Μια διάταξη που μας δικαιώνει απόλυτα για όσα ισχυριζόμασταν ενάμιση χρόνο πριν, κατά τη διαδικασία ψήφισης του ν.4504/17. Η καθυστέρηση αυτή επέφερε σημαντικό πρόβλημα στο Σώμα που στερήθηκε τη δυνατότητα νέων προσλήψεων τις οποίες  είχαμε και έχουμε ανάγκη.  Πέραν αυτού εμείς ζητάμε ο μεταβατικός αυτός χρόνος να ορισθεί μέχρι την αποφοίτηση των πρώτων στελεχών από τις πανελλήνιες δηλαδή 2 και 4 χρόνια ανάλογα με τον χρόνο διάρκειας των σχολών. Δεν υπάρχει η πολυτέλεια να περάσει τόσο μεγάλο διάστημα άπρακτο.
Το άρθρο 26 επεκτείνει τις αρμοδιότητες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στον αιγιαλό και την παραλία. Για το συγκεκριμένο άρθρο έχουμε τοποθετηθεί καταρχήν με θετικό πρόσημο συνεκτιμώντας και συνυπολογίζοντας, τα παρακάτω:
  • Την μέχρι σήμερα πρακτική της ανάθεσης στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. των συγκεκριμένων υποθέσεων και στην ποινική τους αξιολόγηση,  από τις κατά τόπους εισαγγελικές αρχές.
  • Την εντός ορίων αποσαφήνιση των μέχρι σήμερα  αλληλοεπικαλύψεων αρμοδιοτήτων  μεταξύ της ΕΛ.ΑΣ. και του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
  • Την  αναβάθμιση του Σώματος μέσω της ανάπτυξης και της διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων και της αποστολής του.
  • Την αύξηση των πόρων υπέρ Τ.Α.Ν. και Μ.Τ.Ν.
  • Την ανάγκη θεσμοθέτησης της προτεινόμενης  αναμόρφωσης του ωραρίου εργασίας με τη θωράκιση των δικαιωμάτων του προσωπικού.
  • Την πεποίθηση για την παρεπόμενη αναγκαιότητα άμεσων προσλήψεων και σταδιακής αύξησης της οργανικής δύναμης του Σώματος.
  • Την ακολουθούμενη αναδιάταξη της κατανομής των οργανικών θέσεων των Λιμενικών Αρχών τοποθετώντας και την παράμετρο των νέων αρμοδιοτήτων.
Επίσης  για μια ακόμα φορά η Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. θέτει ως πρωταρχικής σημασίας ζήτημα αυτό της αποκατάστασης των οργανικών θέσεων στο πλαίσιο που ορίζει ο ν. 4150/13 με τις αναγκαίες προσαρμογές στην αύξηση των αρμοδιοτήτων (σ/ν) και των πραγματικών αναγκών που προκύπτουν από την φύλαξη των θαλασσίων συνόρων και το μεταναστευτικό. Και σε αυτό θέλουμε τη δική σας δηλ. όλων των κομμάτων  πρωτοβουλία.
Το άρθρο 27  παρ.1 αφορά στην παροχή 2ου επιδόματος στο επιχειρησιακό προσωπικό της Μ.Υ.Α./Λ.Σ. που υπηρετεί στις ομάδες ειδικών επεμβάσεων και ειδικών καταδύσεων. Θεωρούμε ότι η διάταξη αυτή, η οποία πράγματι είναι σε θετική κατεύθυνση, για λόγους συνοχής θα πρέπει να τύχει καθολικής εφαρμογής για το σύνολο του επιχειρησιακού στελεχιακού δυναμικού της Μ.Υ.Α./Λ.Σ.
Στην παρ.2 προβλέπεται μια εξαίρεση για στελέχωση ανδρών Μ.Υ.Α./Λ.Σ. σε κάποιο συντονιστικό ειδικών δράσεων, το οποίο σήμερα δεν υφίσταται στο οργανόγραμμα και στην κατανομή προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Θεωρούμε λοιπόν ανορθόδοξη την επίκληση μιας υπηρεσίας που σήμερα δεν προβλέπεται και που κανείς μας δεν ξέρει τι χαρακτηριστικά θα έχει και ποιο θα είναι το αντικείμενο δράσης της.
Αυτά όσον αφορά τα άρθρα του παρόντος σ/ν.
Ως γενική όμως τοποθέτηση, δυστυχώς δε βλέπουμε ουσιαστικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που  βελτιώνουν τις εργασιακές συνθήκες του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και που συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας των Υπηρεσιών του.
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε επιγραμματικά  μία σειρά ζητημάτων, τα οποία πιστεύουμε ότι κινούνται στην κατεύθυνση που αναφέραμε και απαιτούν άμεσες νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπως:
–      Την επαναδιαμόρφωση και επικαιροποίηση των διατάξεων του ν. 4504/17 για τις μεταθέσεις, όπως ήδη έχουμε συμφωνήσει.
–      Την επαναδιαμόρφωση των διατάξεων του ν.4504/17 για το πειθαρχικό δίκαιο.
–      Τον εξορθολογισμό και τον εκσυγχρονισμό του βαθμολογίου, στο πλαίσιο του διευρυμένου υπηρεσιακού βίου λόγω των μεγάλων αλλαγών στο συνταξιοδοτικό καθεστώς των ένστολων καθώς και των αυξημένων τυπικών προσόντων των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
–      Αναγνώριση – αναβάθμιση – ισοτιμία της παραγωγικής Σχολής Λ/Φ, κατατάσσοντας τη στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως οι αντίστοιχες σχολές των Ε.Δ. και Σ.Α.
–     Την επέκταση του επιδόματος παραμεθορίου όπως αυτό ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία δηλαδή και στου Νομούς Ξάνθης, Θεσπρωτίας και Κέρκυρας.
Όλα τα παραπάνω αιτήματα εμπεριέχουν στοιχεία, ισότητας, ισονομίας και ισοπολιτείας, απαραίτητα για να τεκμηριώσουν την ορθολογική τους βάση και να τα καταστήσουν αμέσου και επιβεβλημένου ενδιαφέροντος. Πιστεύουμε δε ότι τα ανωτέρω θα μπορέσουν να γίνουν αποδεκτά και να υπάρξει έστω και μια δήλωση σήμερα του Υπουργού, άλλωστε του έχουν ήδη τεθεί υπόψη, για το αν προτίθεται να τα προωθήσει καθώς και των υπολοίπων κομμάτων αν τυγχάνουν διακομματικής συναίνεσης και αποδοχής.
Καταθέτουμε στην επιτροπή το πρόγραμμα δράσης της Ομοσπονδίας, στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα ανωτέρω αιτήματα.