Λιμενικό Σώμα: Σχεδόν έτοιμη η προκήρυξη για 250 μονίμους - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

29.3.19

Λιμενικό Σώμα: Σχεδόν έτοιμη η προκήρυξη για 250 μονίμους

Έως την ερχόμενη Δευτέρα, (1/4), θα είναι έτοιμο το προσχέδιο της προκήρυξης για την πρόσληψη 250 μονίμων υπαλλήλων στο Λιμενικό Σώμα. 
Σημειώστε:
  • Η νέα (ενιαία) προκήρυξη θα εκδοθεί εντός Απριλίου
  • Θα επιλεγούν λιμενοφύλακες (ΔΕ) και δόκιμοι σημαιοφόροι (ΠΕ, ΤΕ)
  • Για τους πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ προβλέπονται, μεταξύ άλλων, θέσεις οικονομολόγων και νομικών
  • Θα υπάρχουν κοινωνικά κριτήρια και έξτρα μοριοδότηση για όσους υπηρέτησαν στις Ειδικές Δυνάμεις
Αυτή η προκήρυξη που θα εκδοθεί θα είναι και η τελευταία εκτός Πανελλαδικών εξετάσεων.
Επίσης 
Με το σύστημα των μορίων θα επιλεγούν οι λιμενοφύλακες στο νέο διαγωνισμό που ετοιμάζει το Λιμενικό Σώμα.
Σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 25 του νόμου 4597/2019 - ΦΕΚ 35/Α/28-2-2019), δυνατότητα συμμετοχής έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ηλικίας έως 29 ετών. 
Στα απαραίτητα προσόντα περιλαμβάνεται και η καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
H νέα προκήρυξη που βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας θα περιλαμβάνει:
  • Τα ειδικότερα προσόντα των υποψηφίων 
  • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
  • Το ελάχιστο όριο ύψους
  • Τις αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις των υποψηφίων
  • Αθλητικές - ψυχοτεχνικές δοκιμασίες
 Η διαδικασία θα γίνει εξ΄ ολοκλήρου από το Λιμενικό Σώμα.
Η εμπλοκή του ΑΣΕΠ περιορίζεται στη συμμετοχή στην Επιτροπή Διαγωνισμού και στον έλεγχο πιθανών ενστάσεων.
Στην περίπτωση κατά την οποία δεν προκηρυχθούν οι προκηευσσόμενες θέσεις από υποψηφίους αυτές θα παραμείνουν κενές. 
Σημειώστε ότι, το 10% των θέσεων που θα προκηρυχθούν θα διατεθούν σε πολύτεκνους, τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου και τέκνα αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης.
Επιπλέον, ποσοστό 4%  θα διατεθεί σε υποψηφίους από γονείς τριών τέκνων και τα τέκνα τους. 
Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και για υποψηφίους που έχουν συμμετάσχει ενεργά και σε επιχιερήσεις που συντονίζονται από το υπουργείο Ναυτιλίας και τις λιμενικές αρχές. Σε αυτούς θα διατεθεί το 10% των θέσεων. 
Στην προκήρυξη προσδιορίζεται παράβολο 10 ευρώ για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. 
Οι επιλεχθέντες θα εισαχθούν στη Σχολή Λιμενοφυλάκων.
workenter.gr