ΕΠΛΣ Λιμενοφυλακων Κ.Δ.Ελλάδος: Αίτημα χορήγησης Άδειας Διευκόλυνσης Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2019 - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

13.5.19

ΕΠΛΣ Λιμενοφυλακων Κ.Δ.Ελλάδος: Αίτημα χορήγησης Άδειας Διευκόλυνσης Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2019

Αγαπητές αγαπητοί συνάδελφοι,
σας ενημερώνουμε ότι η Ένωσή μας απέστειλε προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία έγγραφο με αρπρωτ 24/19  με το οποίο αιτούμαστε να προβλεφθεί ειδική άδεια Διευκόλυνσης Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις όπως αιτιολογήσαμε είναι μία δύσκολη περίοδος της σχολικής ζωής για τα παιδιά και τους γονείς  και τους προκαλούν άγχος και ψυχολογική φόρτιση.
Το άγχος είναι διαχειρίσιμο, αν οι γονείς παρέχουν στα παιδιά, ασφάλεια και ψυχολογική στήριξη που εκτός των άλλων επιτυγχάνεται και με τη φυσική παρουσία τους και κατά την προετοιμασία τους για τις ημέρες αυτές αλλά και κατά τη διαδικασία των εξετάσεων στα εξεταστικά κέντρα. 
Καθώς και φέτος συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις παιδιά συναδέλφων, και με την εμπειρία των προηγούμενων ετών αλλά και κατόπιν αιτημάτων μελών της Ένωσής μας και όχι μόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης μας, αιτήθηκε όπως εξεταστεί η δυνατότητα χορήγησης ειδικής άδειας (διευκόλυνσης– απαλλαγής) πέρα των προβλεπόμενων αδειών που ορίζονται κατά το νόμο, για τις ήμερες των εξετάσεων, σε συναδέλφους των οποίων τα τέκνα θα συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις
 Αντίστοιχα, αιτηθήκαμε να υπάρξει πρόβλεψη  και για τους/τις συναδέλφους γονείς παιδιών που θα επιλεγούν να υποβληθούν σε αθλητικές, ιατρικές και ψυχιατρικές εξετάσεις για την ένταξή τους στις Στρατιωτικές Σχολές και Σωμάτων Ασφαλείας για τις ημέρες των εξετάσεων αυτών.  

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.


               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΟΝΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ