Παρέμβαση της ΠΕΑΛΣ για την Εκλογική Αποζημίωση των στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

15.5.19

Παρέμβαση της ΠΕΑΛΣ για την Εκλογική Αποζημίωση των στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

Δια της παρούσης, υπενθυμίζουμε ότι και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος είναι δικαιούχοι της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης που προβλέπεται για την παροχή έκτακτης εκλογικής εργασίας από αυτά στις επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, δηλαδή στις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και στις αυτοδιοικητικές για τον α΄ και β΄ βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης (4) διαφορετικές κάλπες.  

Επισημαίνουμε την υποχρέωση της πολιτείας να αμείβει τους εργαζομένους ανάλογα, αντιμετωπίζοντάς τους παράλληλα με την «ίδια ματιά»  με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους κλάδους εργαζομένων.

Ενδεικτικά για τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, η μεν ανώτερη χορηγούμενη αποζημίωση που καθορίζεται ως αμοιβή κατά την «Εκτέλεση καθηκόντων δικαιούχων σε εκλογικά τµήµατα της Επικράτειας όπου η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί χωρίς διάκριση Α & Β» ανέρχεται στο ποσό των 1.470 ευρώ, η δε κατώτερη αποζημίωση που καθορίζεται ως αμοιβή για την «Εκτέλεση καθηκόντων δικαιούχων σε εκλογικά τµήµατα της Επικράτειας όπου διεξάγεται ψηφοφορία αποκλειστικά και µόνο για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την 26η Μαΐου 2019» ανέρχεται στο ποσό των 525 ευρώ.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε για την από την πλευρά σας ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών σύμφωνα με τα παραπάνω προεκτεθέντα, για την προ της διεξαγωγής των εκλογών έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης  που θα καθορίζει το ύψος του χορηγούμενου ποσού το οποίο θα πρέπει να είναι ανάλογου του ποσού που θα χορηγηθεί στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής στις εκλογές του 2019 η οποία θα είναι επαυξημένη κατά 30% εν σχέσει με του 2014 και σε καμία περίπτωση όχι λιγότερο από την κατώτερη προβλεπόμενη αμοιβή (525€), καθώς και την ακριβή ημερομηνία καταβολής του η οποία πρέπει να είναι πριν την 26η Μαΐου 2019.

Εν αναμονή των ενεργειών σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις.  

                                   Για το Δ.Σ.          O Πρόεδρος                   Ο Γενικός Γραμματέας

Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ           Ιωάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ