Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.: Επίσημη ανακοινωση για την εκλογή νέου Προέδρου, όλες οι θέσεις - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

25.5.19

Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.: Επίσημη ανακοινωση για την εκλογή νέου Προέδρου, όλες οι θέσειςΤην Παρασκευή 24/5/2019, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας, στο οποίο υποβλήθηκε η προαναγγελθείσα παραίτηση του προέδρου Δριβάκου Γεώργιου.
Σε μυστική ψηφοφορία, που ακολούθησε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε νέο πρόεδρο της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. τον Τσιάνο Παναγιώτη, με 14 ψήφους υπέρ και 1 λευκή.
Στη συνέχεια κατέλαβαν τις θέσεις του Γενικού Γραμματέα ο Κυράνης Κωνσταντίνος, με 14 ψήφους υπέρ και 1 λευκή και του Υπεύθυνου Πρωτοβαθμίων Ενώσεων ο Κουζής Βασίλειος, με 14 ψήφους υπέρ και 1 λευκή.
Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της ΠΟΕΠΛΣ, έγινε από όλους μας κατανοητό ότι οφείλουμε να προχωρήσουμε με τη μέγιστη συσπείρωση και αξιοποίηση των δυνάμεών μας, προς όφελος των συναδέλφων μας.
Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίσθηκε ο ορισμός νέων εκπροσώπων στο συμβούλιο μεταθέσεων ως ακολούθως:
Τακτικό Μέλος:                       Τσατσουλής Αθανάσιος
Αναπληρωματικό Μέλος:       Ελευθεράκης Γεώργιος
Το παρόν Δ.Σ. καλεί όλες τις Ενώσεις μέλη της και όλους τους συναδέλφους, να συμβάλουν σε μια νέα πορεία του συνδικαλιστικού κινήματος και σε μια νέα εποχή δυναμικής, μαχητικής και αποτελεσματικής εκπροσώπησης.
Το προσεχές χρονικό διάστημα θα προχωρήσουμε στην εντονότερη  διεκδίκηση πάγιων αιτημάτων μας, για κάποια από τα οποία έχουμε ήδη υποβάλει προτάσεις για νομοθετική ρύθμιση και έχουμε διαπιστώσει καθυστέρηση, αλλά και άλλων, όπως η αύξηση των οργανικών θέσεων, οι ασάφειες και εκκρεμότητες του ασφαλιστικού καθεστώτος, οι δικαιότερες μεταθέσεις και το ωράριο εργασίας.
Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:
Πρόεδρος:Τσιάνος Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος:Σαμαράς Ευστάθιος
Αντιπρόεδρος:Τσαλίκης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος
Υπεύθυνος επιχειρησιακού τομέα (ΚΕΑ-ΜΥΑ- Πλωτά ΛΣ):
Σφακιανάκης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος
(Υπεύθυνος μεταναστευτικού-προσφυγικού):
Γαρουφαλιάς Φώτιος
Γενικός Γραμματέας:Κυράνης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας:Γιαννακάκης Χαράλαμπος
Οργανωτικός Γραμματέας:Δροσόπουλος Αλέκος
Ταμίας:Τσιάπλιας Βασίλειος
Αναπληρωτής Ταμίας:Καμβύσης Σαράντος
Υπεύθυνος Πρωτ/μιων Ενώσεων:Κουζής Βασίλειος
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων:Ζησίδης Αθανάσιος
Μέλη:
Τσατσουλής Αθανάσιος
Δριβάκος Γεώργιος
Γαλάνης Χρήστος
Δανίκας Σωτήριος
Κωστάκης Μιχαήλ
Ελευθεράκης Γεώργιος
Μπερτσιάς Αθανάσιος
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:
Τσιάνος Παναγιώτης, Κυρανης Κων/νος, Δροσόπουλος Αλέκος, Τσατσουλής Αθανάσιος, Γαρουφαλιάς Φώτιος, Καμβύσης Σαράντος, Ζησίδης Αθανάσιος
Εκπρόσωποι στα Συμβούλια Μεταθέσεων
Τακτικό Μέλος:Τσατσουλής Αθανάσιος
Αναπληρωματικό Μέλος:Ελευθεράκης Γεώργιος
Εκπρόσωποι στα Συμβούλια Προσφυγών
Τακτικό Μέλος:Δανίκας Σωτήριος
Αναπληρωματικό Μέλος:Καμβύσης Σαράντος
Εκπρόσωπος στο Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Προσωπικού (Λ.Α.Π.)
Μπατσομίτης Ευθύμιος
Για το Δ.Σ.
   Ο Πρόεδρος                      Ο Γενικός Γραμματέας
Τσιάνος Παναγιώτης              Κυράνης Κωνσταντίνος