ΕΠΛΣ Δωδεκανήσου: Αδυνατούμε να κατανοήσουμε τον τρόπο σκέψης αυτών, που απαρτίζουν τα συμβούλια μεταθέσεων - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

31.7.19

ΕΠΛΣ Δωδεκανήσου: Αδυνατούμε να κατανοήσουμε τον τρόπο σκέψης αυτών, που απαρτίζουν τα συμβούλια μεταθέσεων

Σε συνέχεια της ανακοίνωσής μας από 05/07/19 για την αναγκαιότητα εκτέλεσης μεταθέσεων άμεσα μετά την ορκωμοσία της Κυβέρνησης ώστε αφ’ενός να ενισχυθεί η περιοχή μας κατά την διάρκεια μιας δύσκολης θερινής περιόδου και αφ’ετέρου συνάδελφοι που υπηρετούν για χρόνια στα Δωδεκάνησα και πληρούν τα τυπικά προς μετάθεση κριτήρια να μπορέσουν να μετατεθούν πριν την έναρξη της σχολικής περιόδου, επανερχόμαστε δυστυχώς σήμερα μετά από τις πρώτες πληροφορίες για τα αποτελέσματα από τα συμβούλια μεταθέσεων να ξαναζητήσουμε τα αυτονόητα, όσο ακόμα προλαβαίνουμε.

Προφανώς ώντας μακριά από το κέντρο αποφάσεων αδυνατούμε να κατανοήσουμε τον τρόπο σκέψης αυτών, που θεωρούν ότι μια τόσο ευαίσθητη γεωστρατηγικά περιοχή, το Νοτιοανατολικότερο άκρο της Ελλάδος και της Ευρώπης, που είναι τα Δωδεκάνησα, πρέπει και μπορεί να λειτουργεί διαχρονικά με υποστελεχωμένες Λιμενικές Αρχές, Πλωτά Περιπολικά και Ειδικές Μονάδες.

Αδυνατούμε να κατανοήσουμε τον τρόπο σκέψης αυτών, που απαρτίζουν τα συμβούλια μεταθέσεων και θεωρούν ότι όσοι υπηρετούν σε Πλωτά στα Δωδεκάνησα μπορούν εσαεί να υπερεργάζονται χωρίς να γνωρίζουν τι σημαίνει αδιάθετο, ημερήσια ανάπαυση ή δουλεύοντας μονίμως σε επιφυλακή σε μονά πληρώματα.

Τέλος αδυνατούμε να κατανοήσουμε το σκεπτικό σε παραδοχές, που παίρνονται στα συμβούλια μεταθέσεων, συνάδελφοι που υπηρετούν στην περιοχή μας για χρόνια και επιθυμούν να μετατεθούν εκτός Δωδεκανήσου, πληρώντας τα τυπικά κριτήρια, να μην μετατίθενται με πρόφαση την υποστελέχωση της περιοχής, ένω ταυτόχρονα ακόμα υπάρχουν στην υπόλοιπη Ελλάδα υπερστελεχωμένες Υπηρεσίες και Λιμενικοί, που τοποθετούνται και αποστρατεύονται στον τόπο επιλογής τους παίρνοντας μεταθέσεις εντός της ίδιας Πόλης ή ακόμα και στο ίδιο λιμάνι.

Κύριε Υπουργέ,

θεωρώντας άδικο με την ανάληψη των καθηκόντων σας τόσο πρόσφατα να σας καταλογιστεί το διαφαινόμενο αρνητικό αποτέλεσμα των φετινών συμβουλίων μεταθέσεων για την παραμεθόριο και τόσο ιδιαίτερη γεωστρατηγικά περιοχή μας, σας καλούμε σαν τελικός υπογράφων να προβείται σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε και τα στελέχη, που υπηρετούν στα Δωδεκάνησα και πληρούν τα κριτήρια να μετατεθούν και κυρίως να στελεχωθούν οι Λιμενικές Αρχές, τα Πλωτά μέσα και οι Ειδικές Μονάδες της περιοχής μας στο 100% της ήδη ανεπαρκούς οργανικής τους σύνθεσης.

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος. Ο Γενικός Γραμματέας

ΖΑΧΑΡΗΣ Κωνσταντίνος ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος