Στο Σύστημα ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τα στελέχη των ΕΔ και τα ασφαλισμένα μέλη των οικογενειών τους - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

7.8.19

Στο Σύστημα ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τα στελέχη των ΕΔ και τα ασφαλισμένα μέλη των οικογενειών τους

Την υπαγωγή των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των ασφαλισμένων μελών των οικογενειών τους στην «ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) με σκοπό την ένταξή τους στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), ανήγγειλε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας με εγκύκλιο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας (haf.gr).
Τη συλλογή, χρήση, επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. έχει αναλάβει η διεύθυνση Υγειονομικού / Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Οι διοικητές των μονάδων καλούνται να ενημερώσουν σχετικά το προσωπικό ευθύνης τους μέχρι τις 30 Αυγούστου.
Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι, τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και όχι προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών.
Η αποστολή των στοιχείων του Ιστορικού Ασφαλιστικής Ικανότητας στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ και λοιπές ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν, θα γνωστοποιηθούν με νεότερη διαταγή.
Με την εγκύκλιο εφιστάται η ιδιαίτερη προσοχή όλων στο γεγονός ότι τα Ατομικά Βιβλιάρια Νοσηλείας (ΑΒΝ) που δεν έχουν θεωρηθεί σύμφωνα με την τελευταία διαταγή θεώρησης, δεν είναι ενεργά και δεν θα εισαχθούν στο ΣΗΣ, οπότε οι κάτοχοί τους δεν θα έχουν πρόσβαση στις παροχές υγειονομικής περίθαλψης. Όσοι ανήκουν σ΄ αυτή την κατηγορία να επικοινωνήσουν με τα τμήματα προσωπικού των Μονάδων τους, ώστε σε συνεννόηση με τη ΓΕΑ/ΔΥΓ/2/Μητρώο (τηλ. 2104764547, 608-4547) να προβούν στην εκ των υστέρων θεώρηση των ΑΒΝ τους.
Σημειώνεται στην εγκύκλιο ότι οι υγειονομικές υπηρεσίες (ΥΥ) των Μονάδων οφείλουν να είναι έτοιμες από πλευράς υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την άμεση εφαρμογή του ΣΗΣ.
www.onalert.gr