Εκπαίδευση στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ:‘‘Ειδικότητα Αξιωματικού Υποστήριξης σε θέματα ανάπτυξης μέσων και logistics Frontex (FSO, FSO-LD)’’ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

27.9.19

Εκπαίδευση στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ:‘‘Ειδικότητα Αξιωματικού Υποστήριξης σε θέματα ανάπτυξης μέσων και logistics Frontex (FSO, FSO-LD)’’

Στο πλαίσιο της καταβαλλόμενης προσπάθειας από το Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τη διαρκή βελτίωση του επιπέδου επιμόρφωσης των στελεχών του Σώματος, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με επιτυχία από την Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (Υ.Ο.Θ.Ε.), με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η 2η εκπαιδευτική σειρά στο θεματικό αντικείμενο “Ειδικότητα Αξιωματικού Υποστήριξης και Αξιωματικού Υποστήριξης σε θέματα ανάπτυξης μέσων και logistics Frontex (FSO, FSO-LD)”.
Η εκπαίδευση έλαβε χώρα στην Αθήνα το χρονικό διάστημα 23-26/09/2019 με τη συμμετοχή οκτώ (08) στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που υπηρετούν τόσο σε Λιμενικές Αρχές, που διαχειρίζονται τις μεταναστευτικές ροές και συνεργάζονται με διατιθέμενα μέσα του Frontex, όσο και σε σχετικές με το αντικείμενο Υπηρεσίες του Αρχηγείου. Κατά τη διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματικότερη επιτέλεση των καθηκόντων τους, αλλά και για τη μελλοντική συμμετοχή τους σε επιχειρήσεις του Οργανισμού Frontex στην αλλοδαπή με την ειδικότητα του Αξιωματικού Υποστήριξης (FSO) ή του Αξιωματικού Υποστήριξης σε θέματα ανάπτυξης μέσων και logistics Frontex (FSO-LD).
Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Κοινό Πρόγραμμα Σπουδών του Frontex (Common Core Curriculum – CCC), το Κλαδικό Πλαίσιο Προσόντων (Sectoral Qualification Framework – SQF) και τις αντίστοιχες εκπαιδεύσεις που πραγματοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως εκπαιδευτές, δε, αξιοποιήθηκαν στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων από το Frontex, καθώς και έτερα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, με σχετική εμπειρία στο θεματικό αντικείμενο της εκπαίδευσης.
Σημειώνεται ότι η ανωτέρω εκπαίδευση αποτελεί τη δέκατη όγδοη από μία σειρά εκπαιδευτικών δράσεων που έχει αναλάβει να υλοποιήσει το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στον τομέα της συνοριακής φύλαξης και οι οποίες συνδέονται με την εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ 1624/2016 για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής. Το σύνολο των εν λόγω δράσεων συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Eσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020 σε ποσοστό 75%.