Λιμενικό Σώμα Παράταση λήψης κανονικής άδειας έτους 2017 - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

18.11.19

Λιμενικό Σώμα Παράταση λήψης κανονικής άδειας έτους 2017

Ενημερώνουμε το ένστολο προσωπικό ότι παρατείνεται η χορήγηση λήψης κανονικής άδειας έτους 2017 μεχρι και την 31-08/2020.