Πίνακες έκτακτης κρίσης Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για το έτος 2019 - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

23.11.19

Πίνακες έκτακτης κρίσης Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για το έτος 2019

Με το προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 7 Νοεμβρίου 2019 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311),των άρθρων 1-5 του π.δ. 38/2012 (Α΄ 75), όπως ισχύει,των άρθρων 5 παρ. 1, 6, 7 παρ. 1 (γ) - (ε), 9, 10 παρ. 1, 11και 20 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως ισχύει, και του άρθρου 78 του π.δ. 13/2018 (Α΄ 26): 

1. Κυρώνονται οι πίνακες έκτακτης κρίσης Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυ-
λακής για το έτος 2019, που συνέταξε το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυ-
λακής έτους 2019 και για τους οποίους σχετικό είναι το από 26 Σεπτεμβρίου 2019 Πρακτικό του, ως ακολούθως:


Για Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, των οποίων η κρίση είχε ανασταλεί, για το έτος
2019, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 παρ.7 του π.δ. 38/2012 (Α΄ 75):


Πίνακας Α΄

«Προακτέων»
1. Γιαννουράκος Παναγιώτης του Δημητρίου (Α.Μ.1055)
2. Αργυρίου Ιωάννης του Κυριάκου (Α.Μ. 1078)
3. Κατσαλούλη Παναγιώτα του Χρήστου (Α.Μ. 1100)
4. Κολοβού Παναγιώτα του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1114)


Πίνακας Β΄

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
Ουδείς


Πίνακας Γ΄
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς


2. Προάγονται στον βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού


Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, αναδρομικά από 13Οκτωβρίου 2019, ημερομηνία συμπλήρωσης σύμφωνα
με το άρθρο 7 παρ. 1 (ε) του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139) του ελάχιστου χρόνου παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό,
οι Αντιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:


1. Κοντορουχάς Χρήστος του Νικολάου (Α.Μ. 936)
2. Δελής Ιωάννης του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 937)
3. Τιφτικίδης Παύλος του Γεωργίου (Α.Μ. 940)
4. Πουλημένος Ιωάννης του Άγγελου (Α.Μ. 941)
5. Κιάμος Φώτιος του Ιωάννη (Α.Μ. 942)
6. Παπακωνσταντίνου Χρήστος του Θεοδοσίου (Α.Μ.43)
7. Δρακούλης Ευστράτιος του Γεωργίου (Α.Μ. 944)
8. Μπότσης Δημοσθένης του Δημητρίου (Α.Μ. 945)
9. Γιαλελής Κωνσταντίνος του Άγγελου (Α.Μ. 949)
10. Παρδάλης Κωνσταντίνος του Ηλία (Α.Μ. 950)
11. Γιαννακή Βασιλεία του Διαμαντή (Α.Μ. 951)
12. Κούβαρης Δρακούλης του Δημητρίου (Α.Μ. 953)
13. Χατζηγεωργίου Γεώργιος του Γεωργίου (Α.Μ. 954)
14. Φραγκιάς Χρήστος του Γεωργίου (Α.Μ. 955)
15. Ρίγγας Γεώργιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 956)
16. Τσίκλος Δημήτριος του Ιωάννη (Α.Μ. 957)
17. Γραμματέας Άγγελος του Στυλιανού (Α.Μ. 959)
18. Κατερέλος Άγγελος του Γερασίμου (Α.Μ. 960)
19. Βουρλιάς Κωνσταντίνος του Γεωργίου (Α.Μ. 961)
20. Κουβάτσος Χρήστος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 963)


3. Προάγονται στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής οι Πλωτάρχες Λιμενικού Σώ-
ματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:


1. Δαριώτης Βασίλειος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1051)
2. Μαρδάκη Θεοδώρα του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1052)
3. Βερναρδάκη Φωτεινή - Νικολέττα του Ανδρέα (Α.Μ.1053)
4. Γιαννουράκος Παναγιώτης του Δημητρίου (Α.Μ.1055)
5. Ψαρράκης Νικόλαος του Λεωνίδα (Α.Μ. 1056)
6. Ψυχογυιός Χαράλαμπος του Διονυσίου (Α.Μ. 1057)
7. Τσινιάς Δημήτριος του Γεωργίου (Α.Μ. 1058)
8. Κοντάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ (Α.Μ. 1059)
9. Πέρρας Αλέξανδρος του Ευαγγέλου (Α.Μ. 1060)
10. Καραντζιούνης Ιωάννης του Σεραφείμ (Α.Μ. 1061)
11. Θεοχάρης Ιωάννης του Γεωργίου (Α.Μ. 1062)
12. Θεοδοσοπούλου Ελευθερία-Ιωάννα του Ιωάννη(Α.Μ. 1063)
13. Ζάρδα Μαρία του Αποστόλου (Α.Μ. 1065)
14. Κελεπούρης Ανδρέας του Γεωργίου (Α.Μ. 1066)
15. Νταβάκου Ανθούλα του Μιλτιάδη (Α.Μ. 1067)
16. Λιλόγλου Ευάγγελος του Γερασίμου (Α.Μ. 1068)
17. Χλιμίντζα Χρυσούλα του Γεωργίου-Δαιδάλου (Α.Μ.1070)
18. Λιάκος Κυριάκος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1071)
λόγω εγγραφής τους από το Ανώτερο ΣυμβούλιοΚρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
έτους 2019 στον Πίνακα Α΄ «Προακτέων».


4. Προάγονται στον βαθμό του Πλωτάρχη ΛιμενικούΣώματος - Ελληνικής οι Υποπλοίαρχοι Λιμενικού Σώμα-
τος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:


1. Δαλεζίου Μαριάννα του Ιακώβ (Α.Μ. 1216)
2. Κατσιλιέρης Βασίλειος του Αντώνιου (Α.Μ. 1217)
3. Ψαράκης Ιωάννης του Βασιλείου (Α.Μ. 1218)
4. Γεωργιάδου Αναστασία του Γεωργίου (Α.Μ. 1219)
5. Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος του Αναστάσιου (Α.Μ.1220)
6. Φλωράκης Νικόλαος του Ματθαίου (Α.Μ. 1221)
7. Μαρκόπουλος Αργύριος του Ιωάννη (Α.Μ. 1222)
λόγω εγγραφής τους από το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
έτους 2019 στον Πίνακα Α΄ «Προακτέων».


Οι ανωτέρω Αξιωματικοί προάγονται προς πλήρωση αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων στους βαθμούς
αυτούς.


Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ