Την 27-10-2019 μέλη του Δ.Σ. της Ε.Π.Λ.Σ. Θράκης καθώς και τοπικών αντιπροσώπων της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ., επισκέφθηκαν τον βουλευτή Έβρου και επίτιμο αρχηγό ΕΛ.ΑΣ. κύριο ΔΗΜΟΣΧΑΚΗ Αναστάσιο ώστε να τον ενημερώσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύνολο του προσωπικού της ένωσής μας.
 Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ένα εγκάρδιο και ζεστό κλίμα και τέθηκαν μεταξύ άλλων τα κάτωθι θέματα:
Αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, βελτίωση των συνθηκών της προσωρινής κράτησης – φύλαξης -ασφάλειας και υγιεινής  προς όφελος των συναδέλφων αλλά και των κρατουμένων.
Την εύρεση λύσης για την επιτάχυνση μεταγωγών των παράνομων μεταναστών στο Κ.Υ.Τ. Ορεστιάδας προκειμένου να υπαχθούν άμεσα στις διαδικασίες πρώτης υποδοχής, ώστε να αποφεύγεται η πολυήμερη παραμονή τους σε ακατάλληλους χώρους κράτησης (αποθήκη εντός του Λιμένα Αλεξανδρούπολης).
Ενίσχυση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης και των Λιμενικών Αρχών υπαγωγής του, με προσωπικό και μέσα καθώς οι αυξανόμενες ροές παράνομα εισερχόμενων προσώπων αλλά και οι επερχόμενες εξελίξεις στην περιοχή μας απαιτούν επιπλέον μέτρα αστυνόμευσης και ασφάλειας.
Βελτίωση των συνθηκών εργασίας των πληρωμάτων σκαφών των Υπηρεσιών Θράκης τόσο από πλευράς ωραρίου (τριπλά πληρώματα), όσο και μέσων που απαιτούνται για την σωστή επιτήρηση-φύλαξη των θαλασσίων συνόρων.
Δόθηκε στον κ. ΒΟΥΛΕΥΤΗ Υπόμνημα με το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το προσωπικό που υπηρετεί στην τόσο ευαίσθητη περιοχή της Θράκης, με την υπόσχεση από μέρους του, για την άμεση προώθησή τους στους αρμόδιους υπουργούς.