Αποτελέσματα ενεργειών Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. και προώθηση σημαντικών προτάσεών μας - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

22.11.19

Αποτελέσματα ενεργειών Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. και προώθηση σημαντικών προτάσεών μας

Στο πλαίσιο των δράσεών μας για την προώθηση ρυθμίσεων βελτίωσης των συνθηκών εργασίας των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., έτσι όπως αυτές αποτυπώθηκαν στο από 29/10/2019 υπόμνημά μας (εδώ) έχουμε πραγματοποιήσει διαδοχικές συναντήσεις με την πολιτική και φυσική μας ηγεσία.
Αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών μας ήταν η υιοθέτηση και προώθηση σημαντικών προτάσεών μας, οι οποίες συνοψίζονται ως εξής:
 1. Έχουν δρομολογηθεί οι ενέργειες για την αύξηση οργανικής δύναμης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά 1.000 θέσεις γεγονός, που θα επιφέρει και την ανακατανομή της οργανικής σύνθεσης υπηρεσιών και Λιμενικών Αρχών.
 2. Εξετάζεται η δυνατότητα προκήρυξης έκτακτων προσλήψεων στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την αντιμετώπιση εκτάκτων ή απρόβλεπτων κινδύνων, που σχετίζονται με την ασφάλεια της χώρας και την ενίσχυση επιτήρησης των θαλασσίων συνόρων με πρόβλεψη μεγάλου αριθμού σε ειδικότητες κυβερνητών και μηχανικών αποκλειστικά για κάλυψη πλωτών περιπολικών μέσων.
 3. Έχει ήδη υποβληθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο Υπουργείο Οικονομικών σχετικό αίτημα για την αύξηση του ανώτατου ορίου των ωρών αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης από 64 ώρες, που είναι σήμερα στις 80 ώρες για τα πληρώματα πλωτών περιπολικών σκαφών, που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στη φύλαξη θαλασσίων συνόρων και στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού φαινομένου.
 4. Ενεργοποιούνται οι διαδικασίες για την έκδοση Π.Δ. Οδοιπορικών εξόδων, το οποίο θα εναρμονίζεται με το ν. 4336/15. Με το ν. 4336/15 η ημερήσια αποζημίωση για την εκτός έδρας μετακίνηση ορίζεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ, ανεξάρτητα από την θέση και τον βαθμό του μετακινούμενου.
 5. Καταβολή του επιδόματος παραμεθορίου και στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που υπηρετούν στις παραμεθόριες Λιμενικές Αρχές με τη μορφή της απόσπασης και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί.
 6. Επισπεύδονται οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση του Σχολείου Ειδικών Αποστολών Λ.Σ. (ΣΕΑΛΣ).
 7. Έχουν δοθεί οδηγίες για την επίλυση του ζητήματος της καθυστέρησης της καταβολής προκαταβολής οδοιπορικών εξόδων, που παρατηρείται στα στελέχη ΚΕΑ/ΛΣ.
 8. Δόθηκαν οδηγίες για τον ορθολογικότερο προγραμματισμό των περιπολιών Περιπολικών Ανοιχτής Θαλάσσης με εναλλαγές ώστε να μην παρατηρούνται πολύμηνες αποστολές και η ενίσχυσή τους με πραγματική δύναμη πληρωμάτων τα 30 άτομα.
 9. Πραγματοποίηση σεμιναρίων διαχείρισης εργασιακού στρες σε στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που έχουν άμεση εμπλοκή με διασώσεις μεταναστών στη θάλασσα.
 10. Πραγματοποίηση εκπαίδευσης προσωπικού σε οπλοτεχνική και φύλαξη εγκαταστάσεων.
 11. Πραγματοποίηση επισκέψεων της ηγεσίας σε Λιμενικές Αρχές Ανατολικού και Βορειοανατολικού Αιγαίου προκειμένου να ενισχυθεί το ηθικό των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., να διαπιστωθούν ελλείψεις και προβλήματα και να ληφθούν πρωτοβουλίες για την επίλυσή τους.
Η Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. θα συνεχίσει να αναδεικνύει τα προβλήματα, να καταθέτει προτάσεις και να αξιοποιεί τις δυνατότητές της, ώστε να βρουν ανταπόκριση δίκαια αιτήματα του κλάδου μας, που θα φέρουν τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πιο κοντά στη θέση που τους αξίζει.