Εντυπωσιακή άσκηση του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου στον κόλπο της Μεσαράς (βίντεο) - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

2.11.19

Εντυπωσιακή άσκηση του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου στον κόλπο της Μεσαράς (βίντεο)


Ο Λιμενικός Σταθμός Κόκκινου Πύργου στο πλαίσιο περιοδικής εκπαίδευσης των πληρώματος σκάφους της Υπηρεσίας, πραγματοποίησε εκτέλεση γυμνασίου χρήσης φωτιστικών ειδών διάσωσης που έλαβαν χώρα απόψε στις 6:00 μ. μ. έως στις 7:00 μ. μ.
Η ανωτέρω περιγραφόμενη δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου της Μεσαράς και συγκεκριμένα προς την περιοχή του Αφραθιά.
Το γυμνάσιο εκτελέστηκε με καλές καιρικές συνθήκες και σε ικανή απόσταση από την ξηρά, λαμβανομένου υπόψη του εκδοθέντα χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς της Γ.Γ.Π.Π..