Υπολογισμός του χρόνου στρατιωτικής θητείας για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

5.11.19

Υπολογισμός του χρόνου στρατιωτικής θητείας για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό

Από τη Διοίκηση Προσωπικού του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αποστέλλονται οι διοικητικές πράξεις βαθμολογικής προαγωγής των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4504/2017 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του ν. 4551/2018.
Έπρεπε να πραγματοποιήσουμε δεκάδες συναντήσεις, να θέσουμε σε εγρήγορση τα μέλη μας, να ενεργοποιήσουμε τη νομική μας σύμβουλο και να συγκεντρώσουμε από κοινού με τις Ενώσεις Προσωπικού Λ.Σ. χιλιάδες εξουσιοδοτήσεις νομικής εκπροσώπησης προκειμένου να εφαρμοστεί μια ευεργετική διάταξη για τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Δυστυχώς για πολλούς συναδέλφους μας αυτή η διάταξη δε θα επιφέρει κάποιο ουσιαστικό όφελος και για το λόγο αυτό στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας το ζήτημα θα συζητηθεί και θα εξετασθεί ο τρόπος αντίδρασης.