Συγκροτήθηκε το συμβούλιο εξέτασης προσφυγών κατά τοποθετήσεων -μεταθέσεων - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

14.11.19

Συγκροτήθηκε το συμβούλιο εξέτασης προσφυγών κατά τοποθετήσεων -μεταθέσεων
Συγκροτήθηκε το συμβούλιο εξέτασης προσφυγών κατά τοποθετήσεων -μεταθέσεων