Συνάντηση Περιφερειακών Διοικητών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. – Τουρκικής Ακτοφυλακής στην Σμύρνη 10-12-2019 - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

20.12.19

Συνάντηση Περιφερειακών Διοικητών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. – Τουρκικής Ακτοφυλακής στην Σμύρνη 10-12-2019

Στο πλαίσιο των Διμερών Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και σε συνέχεια των συμφωνηθέντων σημείων των δύο μερών σε προγενέστερες συναντήσεις, πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση μεταξύ των Περιφερειακών Διοικητών Αιγαίου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των ομολόγων τους της Τουρκικής Ακτοφυλακής την 10-12-2019 στην Σμύρνη.
Από ελληνικής πλευράς στη συνάντηση συμμετείχαν οι Διοικητές της 2ης, 8ης και 9ης Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι Λιμενάρχες Λέσβου, Χίου και Σάμου καθώς και ο Επικεφαλής της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Η τουρκική πλευρά είχε ανάλογη εκπροσώπηση από Διοικητές Περιφερειών καθώς και από επιτελικά στελέχη της Τουρκικής Ακτοφυλακή με έδρα την Άγκυρα.
Η εν θέματι τεχνική συνάντηση αφορούσε το φαινόμενο της παράνομης μετανάστευσης, όπως αυτό εκδηλώθηκε κατά το τελευταίο πεντάμηνο. Από πλευράς της Ελληνικής αντιπροσωπίας δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση των μεταναστευτικών ροών το τελευταίο χρονικό διάστημα καθώς και στα περιστατικά όπου δεν υπήρχε έγκαιρη ανταπόκριση από τα σκάφη της Τουρκικής Ακτοφυλακής. Οι δύο πλευρές παρουσίασαν προτάσεις για τον καλύτερο συντονισμό και συνεργασία των δύο Ακτοφυλακών προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα στο επιχειρησιακό πεδίο εστιάζοντας στις θαλάσσιες περιοχές που δέχονται τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο πλευρές επέδειξαν διάθεση καλής συνεργασίας και δεσμεύτηκαν για τον προγραμματισμό νέας συνάντησης περί τα τέλη Μαΐου στην Ελλάδα.