Σύγκληση Συμβουλίου εξέτασης προσφυγής κατά τοποθέτησης – μετάθεσης στελέχους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

13.12.19

Σύγκληση Συμβουλίου εξέτασης προσφυγής κατά τοποθέτησης – μετάθεσης στελέχους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

ΑΠΟ : ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟ Λ.Σ. ΚΛΙΑΡΗ Θ. –  Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.- ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΕΞΕΤΑΣΗΣ            ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ- ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΚΑΛΕΙΣΘΕ ΟΠΩΣ ΠΑΡΕΥΡΕΘΕΙΤΕ ΤΗΝ  16-12-2019  ΚΑΙ ΩΡΑ  13:00  ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  κ. Α/Λ.Σ.-Λ.ΑΚΤ.ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ  ΣΤΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΜΕΤΑΘΕΣΗΣΣΤΕΛΕΧΟΥΣ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Α) ΚΑΙ (Β) ΣΧΕΤΙΚΩΝ /// ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ Ή(ΔΙΑΖ) ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΑΣ /// ΑΡΧΗΓΟΣ //-