Ενημερωτική επίσκεψη μαθητών της Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου του Κολλεγίου Ψυχικού / Ελληνο-Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στις εγκαταστάσεις του λιμένα Πειραιά - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

18.12.19

Ενημερωτική επίσκεψη μαθητών της Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου του Κολλεγίου Ψυχικού / Ελληνο-Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στις εγκαταστάσεις του λιμένα Πειραιά

Ενημερωτική επίσκεψη πενήντα δύο (52) μαθητών της Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου του Κολλεγίου Ψυχικού / Ελληνο-Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος πραγματοποιήθηκε χθες στις εγκαταστάσεις του λιμένα Πειραιά και συγκεκριμένα στην Ακτή Θεμιστοκλέους, μετά συνοδείας τεσσάρων (04) εκπαιδευτικών και παρουσίας του Κεντρικού Λιμενάρχη Πειραιά, Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ. ΤΣΕΛΙΚΗ Αλέξανδρου καθώς και του Υπολιμενάρχη Πλοιάρχου Λ.Σ. ΚΟΥΒΑΡΗ Δρακούλη.

Τα στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά ξενάγησαν τους μαθητές στα πλωτά περιπολικά σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τους ενημέρωσαν για το έργο και τις αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Επιπρόσθετα, τα στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά επεσήμαναν την αποστολή τους στην πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε μικρής διάρκειας επίδειξη από αστυνομικό σκύλο ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και του εκπαιδευτή του, για εύρεση ναρκωτικών ουσιών.