Ανακοίνωση Υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών-γυναικών) έτους 2019 που κρίθηκαν κατάλληλοι/ες στην ΑΝΥΕ - Πρόγραμμα Αθλητικών Δοκιμασιών - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

19.1.20

Ανακοίνωση Υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών-γυναικών) έτους 2019 που κρίθηκαν κατάλληλοι/ες στην ΑΝΥΕ - Πρόγραμμα Αθλητικών Δοκιμασιών

Ανακοινώνεται ότι, σήμερα 17-01-2020, ημέρα Παρασκευή, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), Πίνακας υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών - γυναικών) έτους 2019 (πρώτα τα στοιχεία των γυναικών υποψηφίων),  που υπεβλήθησαν σε Υγειονομικές εξετάσεις, παραπέμφθηκαν στην Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ) και κρίθηκαν ως Υγειονομικώς Κατάλληλοι/ες σύμφωνα με την οικεία Προκήρυξη του διαγωνισμού.
Οι υποψήφιοι/ες, που δεν περιλαμβάνονται στον ανωτέρω Πίνακα, αποκλείονται του διαγωνισμού.
Οι υποψήφιοι/ες που περιλαμβάνονται στον εν λόγω Πίνακα, συνεχίζουν στην επόμενη διαδικασία των Αθλητικών Δοκιμασιών, που θα διεξαχθούν ως ακολούθως:
Ημερομηνία
     Ημέρα
Ώρα
Τόπος Εξέτασης
        Επώνυμο υποψηφίων
21-01-2020
Τρίτη
07:30
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
από ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Κυριακή έως και ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Ελένη
(γυναίκες υποψήφιες)
23-01-2020
Πέμπτη
07:30
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
από ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημοσθένης έως  και ΜΟΥΣΑΔΗΣ Ιωάννης
(άνδρες υποψήφιοι)
24-01-2020
Παρασκευή
07:30
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
από ΜΟΥΤΟΣ Νικόλαος έως και ΧΡΥΣΟΧΟΣ Παντελής - Γεώργιος
(άνδρες υποψήφιοι)

*Σχολή Ναυτικών Δοκίμων: Τέρμα Χατζηκυριακού, Πειραιάς

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ:
Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ κατά την παρουσίασή τους για αθλητικές δοκιμασίες πρέπει:
α. Να φέρουν αθλητική περιβολή (αθλητικά ρούχα και παπούτσια), και να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα είδη για το αγώνισμα της κολύμβησης (μαγιό, σκούφο, σαγιονάρες και πετσέτα).
β. Να έχουν μαζί τους το Δελτίο Ταυτότητάς τους.