ΕΠΛΣ Κεφαλλονιάς - Ιθάκης : Ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας στελεχών Λ.Σ. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

11.1.20

ΕΠΛΣ Κεφαλλονιάς - Ιθάκης : Ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας στελεχών Λ.Σ.

Γνωρίζουμε στα μέλη μας και όλους τους συναδέλφους που μετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους ότι παρά τις σχετικές ανακοινώσεις μας και τις ενέργειες της ομοσπονδίας, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου μας συνεχίζουν να εφαρμόζουν τις προ-ισχύουσες διατάξεις και να αποζημιώνουν την εκτός έδρας μετακίνηση με το ποσό των 29,35 € ημερησίως, αντί του ποσού των 40 € που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
Τα τέσσερα και πλέον έτη αδικίας είναι αρκετά και πρέπει να τελειώσουν. Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος που μετακινούνται για Υπηρεσιακούς λόγους δικαιούνται να αποζημιώνονται ισότιμα με όλους τους άλλους δημόσιους υπαλλήλους.
Σας επισημαίνουμε ότι τα στελέχη που μετακινούνται και δεν αποζημιώνονται για την εκτός έδρας μετακίνηση τους με το ποσό των 40 € ημερησίως δικαιούνται να προβούν σε σχετική αναφορά παραπόνων.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ Σπυρίδων               ΑΓΓΟΥΡΙΑΣ Γεράσιμος