"Λιμενικός Διαμεσολαβητής:"Διαβάστε τι προβλέπει διάταξη νόμου του Υπουργείου Δημόσιας τάξης - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

26.2.20

"Λιμενικός Διαμεσολαβητής:"Διαβάστε τι προβλέπει διάταξη νόμου του Υπουργείου Δημόσιας τάξης

Αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται οι πορείες δρομολογεί η κυβέρνηση, καθορίζοντας νέο πλαίσιο με περιορισμούς και προϋποθέσεις.
Σκοπός του νόμου είναι η διασφάλιση της άσκησης του δικαιώματος του συνέρχεσθαι δημοσίως σε υπαίθριο χώρο, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Συντάγματος και το άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κατά τρόπο ώστε να μην εκτίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η δημόσια ασφάλεια και να μην διαταράσσεται υπέρμετρα η κοινωνικοοικονομική ζωή ορισμένης περιοχής.
Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης θα υπάρχει συγκεκριμένος αξιωματικός ως ο "αστυνομικός διαμεσολαβητής" ή«Λιμενικός Διαμεσολαβητής» κατά περίπτωση , ο οποίος αποτελεί τον σύνδεσμο της αρμόδιας αστυνομικής ή λιμενικής αρχής με τον οργανωτή, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και σύμφωνή με το νόμο διεξαγωγή της δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης.
Δείτε τι προβλέπει αναλυτικά το σχετικό άρθρο

Άρθρο 5 Αστυνομικός – Λιμενικός Διαμεσολαβητής

1. Κατά τη διεξαγωγή των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων ορίζεται αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ως «Αστυνομικός Διαμεσολαβητής» ή «Λιμενικός Διαμεσολαβητής» κατά περίπτωση, ο οποίος αποτελεί τον σύνδεσμο της αρμόδιας αστυνομικής ή λιμενικής αρχής με τον οργανωτή, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και σύμφωνή με το νόμο διεξαγωγή της δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης.
2. Ο Αστυνομικός ή Λιμενικός Διαμεσολαβητής μεριμνά:
α. για τη δημιουργία άμεσης επαφής μεταξύ του επικεφαλής της δύναμης της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, η οποία παρίσταται κατά τη διεξαγωγή της δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης και του οργανωτή και
β. για την άμεση και διαρκή συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής και του οργανωτή.