Κατάσχεση αλιευμάτων από τα στελέχη του γραφείου αλιείας της Λ.Α. Μυτιλήνης - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

14.2.20

Κατάσχεση αλιευμάτων από τα στελέχη του γραφείου αλιείας της Λ.Α. Μυτιλήνης


Κατά τη διάρκεια αλιευτικών ελέγχων που διενήργησαν τα στελέχη του γραφείου αλιείας της Λιμενικής Αρχής Μυτιλήνης, απογευματινές ώρες χθες, στο Λιμάνι ''ΚΑΒΑΚΙ ΠΕΤΡΑΣ'', βεβαιώθηκε μία (01) παράβαση αλιευτικής νομοθεσίας σε επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος (βιτζότρατα).

Συγκεκριμένα, το εν λόγω σκάφος βρέθηκε να έχει αλιεύσει διακόσια σαράντα ένα κιλά (241kgr) αλιεύματα χωρίς να φέρει και να τηρεί ηλεκτρονικό ημερολόγιο (ERS) ως όφειλε.

Τα ανωτέρω αλιεύματα κατασχέθηκαν και εκποιήθηκαν, ενώ κατά του παραβάτη κινήθηκε η διαδικασία προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων από την οικεία Λιμενική Αρχή.