ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ: Δελτίο τύπου της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεντρικής Ελλάδος - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

21.2.20

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ: Δελτίο τύπου της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεντρικής Ελλάδος

Η ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΛΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ προχώρησε σε ένστολη διαμαρτυρία την 20-02-2020 έξω από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου προκειμένου να αντιδράσει για τις αρνητικές διατάξεις που προωθεί για της Μεταθέσεις των Λιμενικών στο υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο το ΥΝΑΝΠ.

Η διαρκής αποψίλωση των Λιμεναρχείων της περιοχής μας από το 2014 μέχρι και σήμερα έχει οδηγήσει τους συναδέλφους σε οριακά επίπεδα καθώς η υποστελέχωση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα  στη λειτουργία των Λιμενικών Αρχών.

Τονίζεται ότι το Νομοσχέδιο του ΥΝΑΝΠ περιλαμβάνει ως επί το πλείστον ρυθμίσεις που είναι ΥΠΕΡ των στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ,όμως οι διατάξεις που προωθούνται για τις μεταθέσεις σε συνάρτηση με την αύξηση των οργανικών θέσεων στο Αιγαίο και όχι στις υπηρεσίες της Θεσσαλίας και των Β.Σποράδων θα δημιουργήσουν μεγαλύτερα προβλήματα στους Λιμενικούς της περιοχής μας. Η ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΛΣ Κεντρικής Ελλάδος

Η Ένωση μας έχοντας υπεύθυνη και ξεκάθαρη στάση ,σε όσα αρνητικά νομοθετήματα έχουν προκαλέσει αναταράξεις στις τάξεις του  ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (μείωση οργανικών θέσεων και Λιμενικός Καλλικράτης , αύξηση αρμοδιοτήτων σε Αιγιαλό και Παραλία , ένταξη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ στον ΕΝΦΕΣ ) αισθάνεται υποχρεωμένη να αναδείξει την αρνητική πλευρά των διατάξεων που αφορούν στις μεταθέσεις των στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ όπως αυτές συμπεριλαμβάνονται στο Νομοσχέδιο του ΥΝΑΝΠ .

Ξεκαθαρίζουμε από τη πρώτη στιγμή ότι το πρόβλημα με τις μεταθέσεις ξεκίνησε με το ΠΔ 97/2012 το οποίο και διάβρωσε την μέχρι και σήμερα καλύτερη και δικαιότερη νομοθετική προσέγγιση στο νευραλγικό αυτό κομμάτι του Σώματος (ΠΔ 33/2009) καθώς μέσα σε μία νύχτα απογυμνώθηκαν τα νησιά του Αιγαίου αφού εκατοντάδες συναδέλφων με ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας μεταφέρθηκαν σε υπηρεσίες του κέντρου.

Οι τραγικές εξελίξεις με τη μείωση των οργανικών θέσεων αλλά και την εφαρμογή του Λιμενικού Καλλικράτη το 2014 δημιούργησε σωρεία προβλημάτων στη λειτουργία των Λιμεναρχείων.

Η έξαρση του μεταναστευτικού το 2015 διόγκωσε σε ανεξέλεγκτο επίπεδο το πρόβλημα με τα νησιά του Αιγαίου να στερούνται βασικής στελέχωσης .

Με το Νόμο 4504/2017 επιχειρήθηκε η βελτίωση της διαδικασίας των μεταθέσεων αν και οι περισσότερες διατάξεις ουδέποτε εντάχτηκαν σε Π.Δ., όπως και προβλέπονταν, καθώς αρκετές εξ αυτών επί του πρακτέου δεν ήταν δυνατό να εφαρμοστούν.

Αναλύοντας την ουσία των διατάξεων των μεταθέσεων σε Νομοσχέδιο του ΥΝΑΝΠ θα διαπιστώσουμε ότι πρόκειται για ένα άδικο σύστημα  καθώς ο σχεδιασμός είναι ξεκάθαρος ότι θα καταλήξει σε μία σειρά από μεταθέσεις δυσμενείς και σε περαιτέρω απογύμνωση των υπηρεσιών μας .
       Και αυτό γιατί :
 • Η αύξηση των οργανικών θέσεων κατά 1500 προβλέπει την κατανομή σχεδόν 1000 εξ αυτών στο Αιγαίο .
 • Από τις 500 που υπολείπονται ,αναλογικά, ένα μεγάλο  μέρος θα διατεθεί για την κάλυψη των αναγκών στην Αττική και σε υπηρεσίες του Κέντρου, ενώ σε αυτές θα πρέπει να υπολογίσουμε και τις οργανικές θέσεις που θα διατεθούν για στελέχωση νέων υπηρεσιών που ανοίγουν ή αναβαθμίζονται (κατάλοιπα του Καλλικράτη ) αλλά και αυτές που θα απαιτηθούν για τα νέα σκάφη.
 • Κατά συνέπεια οι οργανικές θέσεις που μένουν διαθέσιμες για την υπόλοιπη Ελλάδα θα είναι ελάχιστες.
 • Με τη διάθεση του μεγάλου όγκου των νέων οργανικών θέσεων στο Αιγαίο  και από τη στιγμή που δεν θα υπάρξουν προσλήψεις εντός του έτους (τουλάχιστον 1000 Λιμενικών), οι οργανικές θέσεις των νησιωτικών υπηρεσιών από το σημερινό ποσοστό αναπλήρωσης σε 70-80 % θα πέσει την επόμενη της ψήφισης του Νόμου στο 50%.
 • Κατά συνέπεια με την ψήφιση του Νόμου θα δημιουργηθούν λογιστικά τεράστια κενά στη στελέχωση των  νησιωτικών υπηρεσιών , ενώ οι υπηρεσίες της υπόλοιπης Ελλάδος (που από το 2014 και έπειτα έχει απολέσει το 30% της οργανικής της δύναμης ) θα εμφανίζονται υπερστελεχωμένες ή με μικρά κενά .
 • Στο παρών νομοσχέδιο επανέρχεται η ΄΄Μεσαιωνική΄΄ διάταξη των έκτακτων μεταθέσεων , όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών.
 •  Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η διάταξη των έκτακτων μεταθέσεων (αρθ.24.παρ.2) αφορά τα στελέχη μέχρι το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ενώ δεν ισχύουν τα κοινωνικά κριτήρια όπως αυτά προβλέπονται για τις τακτικές μεταθέσεις (πολύτεκνοι ,τρίτεκνοι ,με προστατευόμενα μέλη με αναπηρία κλπ).
 • Με απόφαση του ΥΝΑΝΠ μπορεί να διαταχθούν έκτακτες μεταθέσεις ακόμη και για Λιμενικές Αρχές που είναι υπερστελεχωμένες και μάλιστα σε υπηρεσίες που οι ανάγκες στελέχωσης δεν είναι για το μεταναστευτικό . 
 • Βασική αρχή της διάταξης των εκτάκτων μεταθέσεων είναι η αναζήτηση στελεχών  «που υπηρετούν σε Υπηρεσίες όπου υπάρχει υπέρβαση της προβλεπόμενης οργανικής σύνθεσης για την κατηγορία και τον βαθμό τους και τα οποία έχουν συμπληρώσει τον χρόνο παραμονής τους στις Υπηρεσίες αυτές, ανεξάρτητα εάν έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης.».
 • Δεδομένου ότι ο κύριος όγκος των Λιμενικών που υπηρετεί στο κέντρο ανήκει σε υποστελεχωμένες υπηρεσίες γίνεται αντιληπτό ότι για ακόμη μία φορά τα ΄΄καστανα από τη φωτια΄΄ θα κληθούν να τα βγάλουν όσοι υπηρετούν στη περιφέρεια και εδώ και χρόνια μετατίθενται ακόμη και για δεύτερη φορά εκτός του τόπου συμφερόντων τους .
 • Για το τέλος θα χαρακτηρίσουμε ως  μέγιστη ΄΄αδικία΄΄ τη διάταξη ( Άρθ 26) για « Ενίσχυση Λιμενικών Αρχών Ανατολικού Αιγαίου και Κυκλάδων» καθώς σύμφωνα με τη διάταξη αυτή όσοι υπηρετούν στον τόπο συμφερόντων τους και επιθυμούν εθελοντικά να υπηρετήσουν σε υπηρεσίες του Αν. Αιγαίου και των Κυκλάδων μετά από 2 έτη υπηρεσίας , επιστέφουν αυτοδικαίως  στο τόπο συμφερόντων τους ανεξαρτήτως κενών οργανικών θέσεων .
-          Κανείς όμως δεν σκέφτηκε αυτούς που ήδη υπηρετούν σε υπηρεσίες μακριά από τον τόπο επιλογής τους και δεν θα μπορέσουν ποτέ να γυρίσουν στα σπίτια τους . 
-          Κανείς δεν σκέφτηκε ότι με αυτό τον τρόπο δεν θα μπορέσουν οι Λιμενικές Αρχές της περιφέρειας να εμφανίσουν κενές οργανικές θέσεις .
-          Θα παρατηρηθεί το φαινόμενο συνάδελφος ,κάνοντας χρήση της διάταξης ,να υπηρετήσει για δύο χρόνια σε νησιωτική υπηρεσία και να επιστρέψει στο τόπο επιλογής του ενώ συνάδελφος που έχει τον ίδιο τόπο επιλογής και ήδη υπηρετεί για 4-5 ή και παραπάνω έτη στο νησί θα συνεχίσει να παραμένει εκεί και για τα επόμενα έτη καταδικασμένος να ολοκληρώσει  την καριέρα τους μακριά από το σπίτι του. 

Συμπερασματικά θα πρέπει να τονίσουμε ότι αύξηση των οργανικών θέσεων αν δεν συνοδευτεί με τις ανάλογες προσλήψεις θα προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα από όσα υποτίθεται ότι θα έλυνε.   

Οι προτάσεις μας
1.Απόσυρση της διάταξης (Άρθρο 24 .παρ. 2 α.(1)  για τις έκτακτες μεταθέσεις για υπηρεσιακούς λόγους.
2. Απόσυρση της διάταξης (Άρθρο 26) για ενίσχυση Λιμενικών Αρχών Ανατολικού Αιγαίου και Κυκλάδων με 24μηνο.
3.Κάλυψη των αναγκών στο Αιγαίο με άμεσες προσλήψεις τόσων στελεχών όσων προβλέπονται μετά την αύξηση των οργανικών σε 9.500 .
4.Για οριστική λύση θα απαιτηθεί ένα αναλογικό σύστημα μεταθέσεων με τη συμμετοχή στελεχών  από κάθε υπηρεσία της χώρας χωρίς να υπολογίζονται τα λογιστικά τερτίπια του Κανονισμού 79/2014 (ανακατανομή οργανικών θέσεων) που βάφτισε κατά το δοκούν κάποιες υπηρεσίες υπέρβαρες και κάποιες υποστελεχωμένες .

Σε κάθε περίπτωση επειδή τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ δικαιούνται να έχουν ένα σύστημα μεταθέσεων που ακριβοδίκαια θα προβλέπει για όλους ισομερώς καταμερισμένο και το χρόνο υπηρεσίας στα νησιά αλλά και θα διασφαλίζει αναλόγως τη παραμονή τους στο τόπο συμφερόντων τους.


Για το Δ.ΣΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΚΥΡΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ               ΒΟΥΤΣΗΣ ΛΟΥΚΑΣ