Λιμεναρχείο Ρόδου: Απαγορεύεται το μπάνιο στη θάλασσα και το υποβρύχιο ψάρεμα - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

1.4.20

Λιμεναρχείο Ρόδου: Απαγορεύεται το μπάνιο στη θάλασσα και το υποβρύχιο ψάρεμα

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου αναφέρει τα εξής:
Κατόπιν σχετικής διαταγής από τη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. που παρέχει οδηγίες με σκοπό την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, και την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του, στο πλαίσιο της εφαρμογής των: α) Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20009/20-03-2020 Κ.Υ.Α. (Β’ 944) και β) Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20036/22-03-2020 Κ.Υ.Α. (Β’ 986), το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου ενημερώνει το κοινό ότι:
• Δραστηριότητες όπως λήψη θαλάσσιου λουτρού, χρήση ιδιωτικών θαλασσίων μέσων αναψυχής και υποβρύχια αλιεία δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου της Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20036/22-03-2020 Κ.Υ.Α. (Β’986) και ως εκ τούτου ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ για το χρονικό διάστημα από 23-03-2020 και ώρα 06:00 έως και 06-04-2020 και ώρα 06:00.
• Επιπλέον, υπενθυμίζεται η απαγόρευση κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίων και σκαφών καθώς και του απόπλου και του κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας από την 21-03-2020 και ώρα 23:59 και έως την 21-04-2020 και ώρα 06:00, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20009/20-03-2020 Κ.Υ.Α. (Β’ 944), με τα ειδικότερα σε αυτή οριζόμενα, σε συνδυασμό με την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20036/22-03-2020 Κ.Υ.Α. (Β’986).
• Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα μέτρα επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία περιορισμού κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
rodiaki.gr