Ο Σύνδεσμος Λιμενεργατών Βόλου δωρίζει σκύλο για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών στο Κεντρικό Λιμεναρχείου Βόλου - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

29.4.20

Ο Σύνδεσμος Λιμενεργατών Βόλου δωρίζει σκύλο για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών στο Κεντρικό Λιμεναρχείου Βόλου

Στην Αποδοχή πρότασης δωρεάς προχώρησε το Υπουργείο Ναυτιλίας από το επαγγελματικό σωματείο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΒΟΛΟΥ» ενός (01) σκύλου, για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών, προ στο Κεντρικό Λιμεναρχείου Βόλου, συνολικής αξίας χιλίων πεντακοσίων ευρώ (#1.500#€) .
 Σύμφωνα με αυτή  το Ελληνικό Δημόσιο και για λογαριασμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποδέχεται την πρόταση  δωρεάς και εξουσιοδοτεί τον Κεντρικό Λιμενάρχη Βόλου όπως ευχαριστήσει εγγράφως το εν λόγω σωματείο.