Τώρα θυμήθηκαν και την άδεια του ειδικού σκοπού - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

30.5.20

Τώρα θυμήθηκαν και την άδεια του ειδικού σκοπού

Αφού χειροκρότησαν το νέο Π.Δ. μεταθέσεων που κατακρεουργεί και το ελάχιστο δικαίωμα του εργαζομένου να στηρίξει την οικογένεια του τώρα θυμήθηκαν και την άδεια του ειδικού σκοπού.

Μια άδεια που όφειλαν να είχαν ζητήσει προ πολλού όπως όλοι οι κλάδοι εργαζομένων έχουν κάνει.

Παραθέτουμε την σχετική με το θέμα ανακοίνωσή της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ .


Θέμα: «Άδεια ειδικού σκοπού και στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»
κ. Υπουργέ,
Σύμφωνα με την Π.Ν.Π «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α’/11-03-2020), θεσπίστηκαν οι άδειες ειδικού σκοπού προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι γονείς λόγω της αναστολής λειτουργίας των μονάδων εκπαίδευσης.
Στο διάστημα αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων σημαντικός αριθμός συναδέλφων μας με μικρά παιδιά εξάντλησαν το υπόλοιπο της κανονικής τους άδειας και ιδιαίτερα μετά τη επανέναρξη των μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των προσχολικών μονάδων, με τους γνωστούς περιορισμούς λειτουργίας τους οι συνάδελφοί μας αυτοί αντιμετωπίζουν σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα.
Για τους λόγους αυτούς ζητάμε να εξετασθεί η εφαρμογή του μέτρου της άδειας ειδικού σκοπού στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για όσο διαρκούν τα μέτρα και οι περιορισμοί λειτουργίας των μονάδων προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όσους πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.